Priser

Behandlingspriserna nedan gäller fr o m 21-11-29 för behandlingar som planeras till efter 2022-01-01.

Alla behandlingar betalas i förskott.

Betalning sker med kort eller via bankgiro eller privatgiro. Vi hanterar inte kontanter på belopp över 5000 kr.

IVF och ICSI, egna resp donerade ägg

Alla behandlingar betalas i förskott.

Konventionell IVF-behandling*38 000:-
IVF-behandling med mikroinjektion (ICSI)*38 000:-
IVF med donerade spermierV g se nedan under "Spermadonation"
IVF/ICSI med donerade ägg91 000:-
IVF/ICSI med donerade ägg, behandling nr 2****65 000:-
IVF med donerade ägg och donerade spermier ("dubbeldonation")V g se nedan under "Spermadonation"
Tillägg för operativ uttagning av sädesceller (PESA/TESA)8 000:-
Återföring av frysta och tinade embryon*19 000:-
Infrysning av embryon, inkl frysförvaring 1 år**2 000:-
Frysförvaring av embryon efter ett år**1 500:-/år
Paket om 3 IVF- eller ICSI-behandlingar <35 år ***74 000:-
Paket om 3 IVF- eller ICSI-behandlingar tom 35 tom 38 år ***76 000:-
Paket om 3 IVF- eller ICSI-behandlingar 39 tom 41 år***85 000:-

*Vid färsk behandling där ägguthämtning gjorts men återföring ej kan göras p g a utebliven befruktning eller dålig embryoutveckling återbetalas halva beloppet. Skulle detta upprepas vid nytt försök återbetalas inget. För paket gäller särskilda villkor.

Frysåterföring förhandsbetalas. Om återföring ej kan göras (om inget kvarvarande embryo klarar tining) återbetalas hela beloppet.

** För infrysning debiteras 2 000:- och gäller även paket och vid totalfrys. Förvaring av frysta embryon ingår under hela det första året efter respektive infrysning. Därefter debiteras i förskott årligen en avgift för varje infrysningstillfälle från vilket embryon finns kvar, oavsett hur många embryon man vid det tillfället fick infrysta.
För infrysningar som gjorts fr o m januari 2014 t o m januari 2018 är kostnaden 1000 kr/år.
För infrysningar som gjorts fr o m februari 2018 debiteras efter det första fria året 1500:- per år i förskott.
Fr om 2020-01-01 tillämpar vi möjligheten att framgent justera kostnaden för frysta embryon, ägg och spermier. Generellt kan frystider bli mycket långvariga. Vi måste ha möjlighet att anpassa debiteringen efter utvecklingen på kostnadssidan.

*** Angående paketavtal: detta är ett specialerbjudande där godkännande från kliniken krävs.
Kvinnan får ej ha fyllt 35, 39 respektive 42 år då den första behandlingen utförs.
Enligt utredningen/tidigare behandlingsdata ska paret ha en för åldern normal chans till graviditet och barn.
Kvinnans BMI får vara högst 30 kg/m2.
AMH-värdet (nytaget) skall vara högre än 1 µg/l.
Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar (med färska embryon, max fem totalt, inkluderande återföring av fryst-tinat embryo) utan att en behandling lett till barn.

Paket erbjuds inte i de fall där man operativt måste hämta spermier från testikel eller bitestikel.

Utöver de förutsättningar som nämnts här kan det också finnas andra faktorer som försämrar graviditetschansen och som gör att paket inte kan erbjudas, även om t ex åldern är låg och/eller AMH-värdet är bra. Detaljer kring villkoren kan erhållas vid kontakt med kliniken.

Ett paket ger rätt till totalt tre stimulerade behandlingar ledande till återföring av befruktade ägg, samt om frysta embryon erhållits, en frysbehandling. Ett stimulerat försök kan bytas till två frys-ET. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn.

Alla behandlingar skall vara avslutade inom 18 månader.

**** Vi garanterar återföring av en blastocyst vid äggdonation. Skulle en första behandling med donerat ägg inte lyckas och det inte finns något kvarvarande fryst embryo att återföra från den behandlingen (görs isf till ordinarie frysåterföringspris), kan en andra äggdonationsbehandling tecknas till detta pris.

Insemination med partners spermier

Alla behandlingar betalas i förskott.

Utan stimulering5 000
Med stimulering 5 000

Spermadonation/dubbeldonation

Alla behandlingar betalas i förskott.

IVF med donerade spermier*58 000
IVF med donerade spermier, upprepat försök51 000
IVF med donerade spermier, paket <35* 106 000 (inkl fam rätt)
IVF med donerade spermier, paket 35-38*109 000 (inkl fam rätt)
IVF med donerade spermier, paket 39-41* 118 000 (inkl fam rätt)
IVF med donerade ägg och donerade spermier ("dubbeldonation")101 000 + ev familjerättsavgift
Frysåterföring19 000
Infrysning av embryon, inkl frysförvaring 1 år se ovan under IVF/ICSI
Frysförvaring av embryon efter ett årse ovan under IVF/ICSI
Enstaka insemination17 000 + ev familjerättsavgift
Paket om 3 inseminationer**42 000 + ev familjerättsavgift
Familjerättsavgift7 000

*Familjerättsavgift är inkluderad. Avgiften räknas bort om den är erlagd vid tidigare behandling.
Villkor för paketavtal är som angivna ovan under IVF/ICSI.

Familjerättsavgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte ger upphov till barn i fler än sex familjer i Sverige och betalas endast en gång. 50% av avgiften återbetalas om man inte får barn.

** Angående paketavtal:
för insemination: detta är ett specialerbjudande där godkännande från kliniken krävs.
-Kvinnan som genomgår insemination får ej ha fyllt 39 år då den första behandlingen görs.
-Enligt utredningen/tidigare behandlingsdata ska hon ha en för åldern normal chans till graviditet och barn.
-Kvinnans BMI får vara högst 30 kg/m2.
-AMH-värdet (nytaget) skall vara högre än 1 µg/l.
-Hon får ha gjort högst 6 inseminationer utan att en behandling lett till barn.
-Utöver de förutsättningar som nämnts här kan det också finnas andra faktorer som försämrar graviditetschansen och som gör att paket inte kan erbjudas, även om t ex åldern är <39 och/eller AMH-värdet är bra. Detaljer kring villkoren kan erhållas vid kontakt med kliniken.
-Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader.

Infrysning av egna ägg ("egendonation")

Alla behandlingar betalas i förskott.

Betalning sker med kort eller via bankgiro eller privatgiro. Vi hanterar inte kontanter på belopp >5000 kr.

I priset ingår hormonstimulering, uthämtning av ägg, nedfrysning av de ägg som är mogna samt frysförvaring under det första året.

OBS! Kostnaden för mediciner tillkommer och ingår inte i högkostnadsskyddet.

En behandling 26 000
Frysförvaring per år (efter ett år)1 500 / infrysningstillfälle
IVF-behandling med frysta ägg som frysts på kliniken3/4 av aktuellt IVF-pris (per gång)
IVF-behandling med frysta ägg som frysts på annan klinik och flyttats till ossFullt pris som vid annan IVF

Priser för besök på mottagningen / utredning

Det behövs ingen remiss för att komma till oss för utredning, oavsett var i Sverige du bor.

Vår mottagningsverksamhet är fr o m 2019-05-17 privat och begränsad till infertilitet och PCOS/gynekologiska hormonella tillstånd där det samtidigt finns önskemål om graviditet.


OBS! Frikort gäller ej fr o m 2019-05-17

OBS! Vid uteblivet besök eller avbokning senare än 24 timmar innan bokat besök debiteras full avgift.

Utredning infertilitet400:- / person / besök (30 min)
Informations- och planeringsbesök inför behandling400:- / person
EftersamtalIngår i IVF
Psykosocial utredning hos psykologDebiteras av psykolog, pris / person för resp besök
Spermaprov (i samband med utredning)400:-
Spermaprov (annan anledning än utredning)3 000:-
Ultraljudsundersökningar, kontroller stimulering
Stimulering inför IVFingår i IVF-behandlingen
Stimulering eller indicerad kontroll inför frysåterföring (FET)Ingår i FET
Stimulering inför inseminationingår i inseminationskostnaden
Ägglossningsstimulering, med tabletter eller injektioner.400:- / besök
Ultraljudsundersökning till annan klinik1 400 :- / besök
Graviditetsultraljud efter behandling hos ossingår i behandlingen
Graviditetsultraljud utan föregående behandling hos oss1 400:-
Provtagning
AMH och TSH vid utredningIngår
Andra prover än AMH och TSHSjälvkostnadspris
Serologi ("virusprover") inför IVF eller insemination1 000:- / person.
(Erläggs på kliniken vid provtagning. Ingår ej i behandlingskostnaden)
Serologi för rubella (röda hund). För kvinnor som tidigare ej har fött barn.200:-
(Erläggs på kliniken vid provtagning. Ingår ej i behandlingskostnaden)
Receptförskrivning utan besök, t ex till annan klinik300:-
(Förhandsbetalas via Swish)

Om delar av behandlingen görs på annan ort, ersättning för utlägg mm

Om samarbetsläkaren gör allt:

Linnékliniken har flera etablerade samarbetsdoktorer över landet (och i Norge). Dessa har stor erfarenhet av infertilitetsutredningar och är speciellt betrodda av oss att sköta för - och efterarbete vid IVF. De flesta av dessa sköter då information, uppföljning, receptförskrivning, planering av hormonstimuleringen och alla kontroller. Det senare sker alltid i samråd med oss, och det sista beslutet om tidpunkt för ägguttagning sker efter direkt kontakt med oss.

Samarbetsläkaren debiterar sin del av kostnaden för IVF-behandlingen separat. Paret/patienten betalar betalar då mindre till oss men den totala kostnaden blir densamma. Totalpriserna ovan gäller då alltså för alla, oavsett var informationssamtal och kontroller mm sköts.

Ultraljud inför t ex äggfrys och insemination är inte inkluderade. Läs mer nedan.

Undersökningar som vi antingen ersätter eller inte ersätter vid behandling hos oss:

Vissa mottagningar tillhandahåller främst hjälp med instruktioner om injektionsteknik och ultraljudskontroller. Informationssamtal innan behandlingen sker då vid besök hos oss eller via telefon med någon av Linnéklinikens läkare. Ni/du betalar då på hemmamottagningen för de undersökningar som kan behövas under själva behandlingen, t ex ultraljudskontroll under stimulering.

Vi ersätter dig kostnaden för enstaka ultraljud på distans inför:

Ägguttag vid IVF, äggdonation och frysåterföring under förutsättning att vi har ordinerat kontrollen och mot uppvisande av kvitto.

Vi ersätterinte kostnaden för enstaka ultraljud eller annan undersökning på distans inför:

- Äggfrys
- Insemination med partners spermier
- Graviditetsultraljud

Dessa undersökningar ingår dock i behandlingskostnaden om de görs på plats på Carl von Linnékliniken.

Undersökningar som ligger utanför en fertilitetsbehandling, t ex blödning under graviditet, annat sjukvårdsbesök, undersökningar mm under utredning eller s k provstimulering, eller kontroll inför syskonförsök, ersätts inte av Carl von Linnékliniken.

Bank- och privatgironummer

Betalningsuppgifter och referensnummer finner du på din betalningsavi.

Bankgiro:   5663-3811
Privatgiro: 55 82 50-7

Swish

Betala med Swish till 123 207 42 35. Kom ihåg att ange avsändare.

Betalning från utlandet

IBAN: SE67 9500 0099 6042 0558 2507

BIC: NDEASESS

Carl von Linnékliniken HB

Insemination görs företrädesvis då kvinnan är yngre. Läs mer om insemination här

Bruttolöneavdrag

Möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård upphörde den 1/7 2018.

Finansiering - kredit

Önskar ni dela upp betalningen, kan detta ske med hjälp av lån via Human Finans, som vi samarbetar med.

Journalkopior

Vi debiterar 100 kr för kopior av din journal,oavsett om du får den i handen eller om du får den skickad hem.

Om tredje part begär kopior av din journal måste du ge oss tillstånd att skicka den.