Kassering av frysta embryon

Kassering av frysta embryon

En person undertecknar oavsett om behandlingen gjordes i en parrelation eller för en ensamstående.

Om en IVF-behandling har gjorts i en parrelation, krävs att båda parter samtycker till en återföring. Mot den bakgrunden är det tillräckligt att en person undertecknar begäran om kassering. Undertecknad person har därmed också ansvar för begäran och kliniken kan inte hållas ansvarig om den andra parten av någon anledning inte skulle vara införstådd. Du kan om du vill lämna en kommentar på blanketten, men det är inte obligatoriskt.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*) och du signerar med e-legitimation.

Kliniken kommer inte att kontakta för att bekräfta begäran, såvida det inte föreligger motstridiga uppgifter.

Hämta blanketten här och fyll i uppgifterna innan du signerar.