Boka tid

Boka tid på Carl von Linnékliniken

Om du redan har varit i kontakt med oss eller är patient hos oss sedan förut och vill starta en ny behandling eller har frågor under pågående behandling ber vi dig kontakta kliniken direkt på telefon eller via KIND. Använd inte formuläret intill.

Carl von Linnékliniken startades 1990 och är en av de största privata IVF-klinikerna i Norden. Sedan flera år visar offentlig statistik att kliniken har ledande behandlingsresultat.

Det finns olika behandlingar av barnlöshet. Vilken som blir aktuell är individuellt och avgörs av orsaken (om sådan kunnat påvisas) och andra faktorer, som t ex kvinnans ålder. Behandlande läkare diskuterar med er vilken sorts behandling som är lämpligast i ert fall, efter att utredningen är klar.

För att boka en tid för utredning och/eller behandling hos oss kan ni fylla i formuläret på denna sida. Vi kommer sedan att kontakta dig så snart vi har möjlighet för att boka en tid.

Hur lång tid tar en utredning på Carl von Linnékliniken?

Utredningen skall inte ta mer än en till max två månader från det att man har kommit till kliniken. Oftast behövs inte mer än ett par besök på kliniken. Ibland räcker det med bara ett. Väntetiden till första besöket är hos oss oftast kortare än fyra till sex veckor.

Vad kan jag förvänta mig av en utredning på Carl von Linnékliniken?

En utredning omfattar inledningsvis genomgång av allmänna hälsouppgifter, där vi går igenom din/er bakgrund, tidigare eventuella graviditeter, uppgifter om hur mensen fungerar, mm.

Kvinnan genomgår en gynekologisk undersökning med ultraljud för bedömning av livmoder och äggstockar och den s k äggreserven. Blodprov tas för analys av hormonprover. Vilka prover som tas beror på vad som har framkommit. Ofta räcker det med ett par enstaka prover. Om det är ett heterosexuellt par som kommer får mannen lämna ett spermaprov.

Beroende på vad som framkommer går man ibland vidare med andra undersökningar, som t ex utredning av äggledarna.

Efter en utredning görs en bedömning av din/er chans att lyckas med någon av de behandlingsmetoder som står till buds.

Boka tid på Carl von Linnékliniken