Äggdonation - Mottagare

Äggdonation - IVF med donerade ägg

Tidigare har många som inte har kunnat få hjälp med äggdonation via landstinget behövt resa utomlands. Det behövs inte längre! Carl von Linnékliniken har sedan april 2019 tillstånd att göra IVF både med donerade ägg och med donerade spermier.

Vi rekryterar egna donatorer till äggdonation. Läs mer om kriterierna för våra donatorer här. VI har också samarbete med Ginemed i Portugal. Ginemed är med i samma klinikkedja som vi, GeneraLife. I Portugal har man motsvarande lagstiftning som vi angående donatorns icke-anonymitet gentemot det vuxna barnet. Genom att både använda egna donatorer och kunna få hjälp med donatorägg från äggbanken hos Ginemed, kan vi få ned väntetiderna. Du kan alltså bli erbjuden ägg både från de donatorer vi rekryterar själva och från äggbanken i Portugal, om du kan tänka dig ägg därifrån. Priset för en behandling är detsamma oavsett varifrån äggen kommer. Vi garanterar minst en blastocyst åter. Se även under priser.

Har du/ni redan gjort en utredning, eller har IVF-försök bakom dig/er som inte har lyckats och där man istället föreslagit äggdonation?

Välkommen att ta kontakt och anmäla intresse för behandling hos oss. Vi hjälper dig vidare.

Hur går det till?

Alla mottagare av donerade könsceller genomgår en utredning som även innefattar en s k psykosocial utredning hos specialutbildad psykolog eller beteendevetare. Om en sådan utredning har gjorts tidigare kan den behöva göras om, särskilt om det har gått något/några år.

När utredningen är klar kan vi planera för behandlingen. Är det väntetid sätter vi upp dig/er på vår planeringslista. Du/ni måste ha genomgått den psykosociala utredningen innan det, dvs hela utredningen ska vara klar.

Man kan använda både "färska" eller frysta donerade ägg. Om färska ägg ska användas och du/ni lever i en heterosexuell parrelation lämnar mannen spermier när donatorn lämnar äggen. Pga ändrade bestämmelser i början av 2022 görs äggdonationsbehandlingar i regel med frysta ägg. Det går också att lämna spermaprov i förtid som vi då fryser för användning senare. Använder vi frysta ägg lämnar mannen spermier den dagen äggen tinas för befruktning, om inte frysta spermier redan finns tillhands.

Återföringen av embryot måste sedan synkroniseras med mottagaren. Ett enkelt sätt att göra detta är att först frysa embryon som sedan tinas för återföring i anslutning till en egen ägglossning. Vi följer den menscykeln med ultraljud och ger oftast visst hormonstöd, för att vara säkra på att allt stämmer inför embryoåterföringen.

Har mottagande kvinnan inte fungerande ägglossning kan man ibland stimulera till sådan. Om det inte går, för att det t ex är alltför ont om ägg kvar i äggstockarna eller om mottagaren inte längre har någon menscykel, görs återföring i s k konstgjord cykel. Ibland får man då först göra en s k testcykel, för att se att det utvecklas en normal livmodersslemhinna av hormonbehandlingen. Vi berättar mer om detta vid planeringen. Vid konstgjord cykel kan ofta embryoåterföringen planeras utan att man behöver frysa embryon innan, dvs man kan ofta göra en "färsk" embryoåterföring.

Resultat

Behandlingar och resultat med äggdonation och dubbeldonation (dvs både donerade spermier och ägg) vid Linnékliniken sedan den typen av behandlingar startade hösten 2020 fram till den 22 november 2022. Observera att detta är resultat per återföring. Resultat per patient är ännu högre då ju en del patienter gjort mer än en återföring.