Kassering av frysta ägg

Kassering av frysta ägg

V g använd denna mall om du vill att vi kasserar ägg som finns i frysförvar.

Kliniken kommer inte att kontakta för att bekräfta begäran, såvida det inte föreligger motstridiga uppgifter.

V g klicka på denna länk.

Signering sker med BankID