Spermiedonation - IVF

Behandling med donerade spermier

Fertilitetsbehandling med donerade spermier kan erbjudas till heterosexuella par, där mannen saknar spermier, till samkönade kvinnliga par och till ensamstående kvinnor. Carl von Linnékliniken har sedan många år kunnat erbjuda insemination med donatorsperma och sedan lagändringen 2019 – äntligen! – även IVF.

IVF med donerade spermier

En ny lag trädde i kraft 2019-01-01. Lagen ger möjlighet för dem som behöver IVF med donerade spermier (och/eller ägg) att vända sig även till privata kliniker.

Carl von Linnékliniken har tillstånd för donator-IVF och kan hjälpa ensamstående kvinnor, lesbiska par eller för heterosexuella par där mannen saknar spermier. IVF är i regel mycket mer effektivt än insemination.

Vi har korta väntetider och ledande IVF-resultat.

Det är samma krav på psykosocial utredning vid donator-IVF som vid donatorinsemination. Läs mer om det och om donatorerna under avsnittet om insemination med donerade spermier.