För samarbetsdoktorer

För samarbetsdoktorer

Här finns länkar till informationsblad till paren, hälsodeklarationer och andra dokument.

Vid inremittering av nya par skall "Information till kliniken inför IVF" bifogas ifylld, alternativt journalanteckning eller kopior innehållande motsvarande information. Använd helst mallen – det händer annars lätt att för oss viktig information faller bort.

"Steg för steg" dokument hittas enklast under patientinformation

Säg till om något fattas så lägger vi in det eller skickar det till er.

Information till kliniken inför IVF

V g be patienterna fylla i hälsodeklarationer som ligger under denna länk till blanketter, hälsodeklarationer

Som komplement till remiss kan dessutom ifyllas:

Hälsodeklaration kvinnan
Hälsodeklaration mannen

Stimulationsrapport

Ang paketavtal - kontakta oss så skickar vi uppdaterade och aktuella paketavtal till dig.