Dubbeldonation

Dubbeldonation – IVF med både donerade ägg och donerade spermier

I vissa fall behöver man använda både donerade ägg och donerade spermier. Tidigare var sådan behandling inte tillåten, men lagändringen 2019 öppnade även för dubbeldonation. Även donation inom samkönade kvinnliga par är ett slags dubbeldonation och är tillåtet.

Carl von Linnékliniken har gjort ett flertal IVF-behandlingar med dubbeldonation. Tillvägagångssätt, utredningsgång samt krav på mottagare och donatorer är desamma som vid ägg- och spermiedonation. Läs mer om behandlingarna på respektive plats.