Kassering frysta spermier

Kassering av frysta spermier

V g använd denna mall om du vill att vi kasserar spermier som finns i frysförvar. Samma blankett används för "egna" spermier, eller donerade spermier som sparats för din/er räkning.

Kliniken kommer inte att kontakta för att bekräfta begäran, såvida det inte föreligger motstridiga uppgifter.

V g klicka på denna länk.

Signering sker med BankID