Stimulering med tabletter

Aromatashämmare (tabletter) – ett alternativ vid ägglossningstimulering

Aromatashämmare är ett läkemedel som hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Vanligen används dessa läkemedel av kvinnor som har behandlats för bröstcancer, eftersom naturliga nivåer av östrogen i vissa fall ökar risken för att den sjukdomen återkommer (recidiverar) eller försämras.

Läkemedlet kan också användas vid ofrivillig barnlöshet för att stimulera till ägglossning i de fall då kvinnans ägglossning annars uteblir. Den vanligaste orsaken till utebliven ägglossning är PCOS.

Den vanligaste sorten finns som tabletter i styrkan 2,5 milligram. Minsta förpackningsstorlek är 30 st tabletter. Läkemedlet är receptbelagt och skrivs ut av läkare.

Hur fungerar aromatashämmare vid ägglossningsstimulering?

Aromatashämmare hämmar produktionen av östrogen i äggstockarna. Genom att ge medicinen under en kort period i början av menscykeln blir östrogennivåerna tillfälligt lägre än vad de annars är. Det leder till att det frisätts mer så kallat follikelstimulerande hormon, FSH, från hypofysen i hjärnan. FSH stimulerar äggblåsorna i äggstockarna att tillväxa och mogna så att en ägglossning kan ske. FSH stimulerar även äggstockarna att producera östrogen, vilket behövs för att livmoderns slemhinna ska tillväxa. Läkemedlet har kort verkningstid och går snabbt ur kroppen. Efter att man slutat med tabletterna återhämtas därför östrogennivåerna snabbt. Livmodersslemhinnan kan då utvecklas normalt.

Om läkemedlet fungerar som det är tänkt får man vanligen ägglossning cirka en vecka efter att den sista tabletten i en kur tagits. Man kan själv kontrollera att ägglossning sker med hjälp av ägglossningstest som finns att köpa på apoteket. För att man ska bli gravid är det viktigt att man har samlag vid tiden kring ägglossningen.

Vid ägglossningsstimulering ökar sannolikheten att få tvillingar eller fler barn, så kallad flerbörd. Risken för flerbördsgraviditet med tablettstimulering är dock liten. För att minska flerbördsrisken brukar man med ultraljud följa hur äggstockarna reagerar på medicinen, så att man ser att bara ett ägg mognar.

Om man inte blir gravid kommer vanligen en menstruationsblödning inom en månad efter den sista tabletten. Ifall man inte får någon blödning bör man göra ett graviditetstest. Utebliven blödning kan också bero på att behandlingen inte har fungerat.

Lämplig dosering

Ett receptförskrivet läkemedel har en dosering som är anpassad efter den person som ska använda medicinen. Följ därför de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. Du får då också bästa möjliga resultat av behandlingen och samtidigt minskar risken för biverkningar.

Behandlingen börjar på den tredje menstruationsdagen. Dosen är vanligen 1 tablett (2,5 mg) om dagen i fem dagar.

Har behandlingen fungerat?

För att se hur äggstockarna reagerar och hur många äggblåsor som mognar brukar man göra en ultraljudskontroll kring cykeldag 12-13. För att därefter se om och när man ägglossar följer man själv med ägglossningstest. Sådana köps på Apoteket. Om man inte får ägglossning efter den första kuren kan man göra ett nytt försök nästa månad. Då tar man vanligen 2 tabletter (5 mg) om dagen i 5 dagar. Doseringen sker i samråd med din läkare.

Om man får ägglossning efter den första kuren men inte blir gravid, kan man också gå igenom en ny kur. I det fallet behöver inte dosen ökas utan man kan upprepa samma dos som gången innan. Vid uteblivet resultat, dvs ingen graviditet, efter tre-sex kurer kan man eventuellt behöva gå över till någon annan typ av behandling.

Finns det risker med aromatashämmare?

Det är säkert och enkelt att använda medicinen. Att läkemedlet används vid cancerbehandling kan låta obehagligt, men innebär inte någon effekt eller biverkan man annars brukar förknippa med sådan behandling. Det enda läkemedlet gör vid ägglossningsstimulering är att helt kortvarigt och övergående minska halten av östrogen. Man utnyttjar den effekten för att få en ägglossning till stånd. Vanliga men oftast milda och snabbt övergående biverkningar är illamående, svettning och huvudvärk.

Man har tidigare haft farhågor om att aromatashämmare ökar risken för missbildningar. Det har sedan inte kunnat bekräftas i studier, där man inte sett någon ökad risk för missbildningar jämfört behandling med t ex Pergotime (avregistrerat i Sverige 2017).

Eftersom medicinen sänker östrogenhalten ska inte medicineringen tas längre än ordinerat. Medicinen får heller inte användas om man blir eller redan är gravid.

Tablettstimulering har ingen plats i en fertilitetsbehandling om du har fungerande ägglossning

Generellt sett finns ingen anledning att använda aromatashämmare om du redan har påvisade ägglossningar. Det är alltså inte ett allmänt fertilitetshöjande medel. Läkaren på Linnékliniken avgör om tablettstimulering kan vara lämpligt i ditt fall.

Fakta:

Du kan läsa mer om ägglossningsstimulering Ägglossningsstimulering.

För allmän information om läkemedel kan du besöka Fass.