Priser

Priser

Behandlingspriserna nedan gäller fr o m 2023-12-11 för alla behandlingar som planeras till 2024.
Mottagningspriserna gäller fr o m 2024-01-01.

Alla behandlingar betalas i förskott. Betalning sker med kort eller via bankgiro eller privatgiro. Vi hanterar inte kontanter på belopp över 5000 kr. Alla priser är i SEK.

OBS! Se även under villkor nedan, ang t ex paket.

Vill du få mer information om priser eller boka in en utredning hos oss är du varmt välkommen att kontakta oss.

018-55 00 44
PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm8uY3Zsa0BsaW5uZS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvLmN2bGtAbGlubmUuc2U8L2E+

Delbetalning

Det går att få räntefri delbetalning över 6 eller 12 månader (max belopp 50 000 kr) med fast månadskostnad via Human Finans.

För exempelvis en enstaka IVF blir månadskostnaden cirka 3646 under 12 månader (2024). Uppläggningsavgift & administrativa avgifter tillkommer.

Större belopp (upp till 100 000 kr) går också att avbetala över längre tid. Då tillkommer ränta.

Se Human Finans hemsida för detaljer.

IVF/ICSI, egna ägg

Konventionell IVF-behandling43 750
IVF-behandling med mikroinjektion (ICSI)43 750
Frysåterföring21 500
IVF-behandling med frysta ägg som frysts på
annan klinik och flyttats till oss
43 750
Paket om 3 IVF/ICSI <35 83 500
Paket om 3 IVF/ICSI 35-3887 500
Paket om 3 IVF/ICSI 39-4191 500
Tillägg för operativ uttagning av sädesceller (PESA/TESA)9 000
Tillägg infrysning av embryon, inkl frysförvaring första året2 000
Frysförvaring, efter 1 år3 000 /år

Donationsbehandling, IVF/ICSI

Äggdonation

Första behandlingen98 000
Upprepad behandling, se villkor nedan72 000
Frysåterföring21 500
Frysförvaring, efter 1 år3 000 / år
Tillägg för operativ uttagning av sädesceller (PESA/TESA)9 000

Donerade spermier
Familjerättsavgift tillkommer vid första behandlingen

IVF med donerade spermier54 500
Frysåterföring21 500
IVF med donerade spermier, paket <35105 000
IVF med donerade spermier, paket 35-38109 000
IVF med donerade spermier, paket 39-41113 000
Tillägg infrysning av embryon, inkl frysförvaring första året2 000
Frysförvaring, efter 1 år3 000 /år
Familjerättsavgift7 000

Dubbeldonation - både donerade ägg och donerade spermier
Familjerättsavgift tillkommer vid första behandlingen

Dubbeldonation, första behandlingen108 000
Upprepad behandling, se villkor nedan83 000
Frysåterföring21 500
Frysförvaring, efter 1 år3 000 / år
Familjerättsavgift7 000

Insemination

Partners spermier

Utan stimulering5 500
Med stimulering5 500

Donerade spermier
Familjerättsavgift tillkommer vid första behandlingen

Enstaka18 000
Paket om 3 inseminationer45 000
Familjerättsavgift7 000

Infrysning av egna ägg

En behandling 29 500
Paket om 3 ägguttag för äggfrys*77 000
Frysförvaring per år (efter ett år)3 000 / år oavsett
antal infrysningstillfällen
IVF-behandling med frysta ägg som frysts på kliniken3/4 av aktuellt IVF-pris (per gång)
IVF-behandling med frysta ägg som frysts på annan klinik och flyttats till ossFullt pris som vid annan IVF

*kontakta kliniken för detaljer om paket. Paket erbjuds ej retroaktivt.

Infrysning av egna spermier

Infrysning av egna spermier debiteras separat. Kostnad för s k serologi tillkommer (se pris på mottagningslistan).
För att först bedöma om spermaprov kan frysas, debiteras separat för ett första prov (se pris på mottagningslistan)

Infrysning4 000 per infrysningstillfälle
Fortsatt frysförvaring (efter första året)3 000 per år oavsett antal frystillfällen

Priser för besök på mottagningen

Utredning

Utredning infertilitet450 /person /besök (30 min)
Informations- och planeringsbesök inför behandling450 /person/besök (30 min)
EftersamtalIngår i IVF
Psykosocial utredning hos psykologDebiteras av psykolog, pris /person för resp besök

Spermaprov

Spermaprov (i samband med utredning)450
Spermaprov (annan anledning än utredning)3 500

Ultraljudsundersökningar, kontroller stimulering

Stimulering inför IVFingår i IVF-behandlingen
Stimulering eller indicerad kontroll inför frysåterföring (FET)Ingår i FET
Stimulering inför inseminationingår i inseminationskostnaden
(om kontroller görs på CvLK)
Ägglossningsstimulering, med tabletter eller injektioner.450 /besök
Ultraljudsundersökning till annan klinik1 800 /besök

Graviditetsultraljud

Graviditetsultraljud efter behandling hos ossingår i behandlingen
Graviditetsultraljud utan föregående behandling hos oss1 800

Provtagning

AMH och TSH vid utredningIngår
Andra prover än AMH och TSHSjälvkostnadspris
Serologi ("virusprover") inför IVF eller insemination1 000 /person
Erläggs på kliniken vid provtagning.
Ingår ej i behandlingskostnaden
Serologi för rubella (röda hund). För kvinnor som tidigare ej har fött barn.200
Erläggs på kliniken vid provtagning.
Ingår ej i behandlingskostnaden
Receptförskrivning utan besök400 per förskrivningstillfälle
Förhandsbetalas via Swish

Villkor

IVF/ICSI, egna ägg

Vid färsk behandling där ägguthämtning gjorts men återföring ej kan göras p g a utebliven befruktning eller dålig embryoutveckling återbetalas halva beloppet. Skulle detta upprepas vid nytt försök återbetalas inget. För paket gäller särskilda villkor.

Frysåterföring förhandsbetalas. Om återföring ej kan göras (om inget kvarvarande embryo klarar tining) återbetalas hela beloppet.

För infrysning debiteras 2 000:- och gäller även paket och vid totalfrys. Förvaring av frysta embryon ingår under hela det första året efter respektive infrysning. Därefter debiteras i förskott årligen en avgift så länge embryon finns kvar, oavsett hur många embryon man har infrysta.

Fr o m hösten 2023 är den årliga frysförvaringskostnaden 3 000 oavsett om man har embryon infrysta från flera behandlingar.

Angående paketavtal:

Detta är ett specialerbjudande där godkännande från kliniken krävs.

-Kvinnan får ej ha fyllt 35, 39 respektive 42 år då den första behandlingen utförs.
-Enligt utredningen/tidigare behandlingsdata ska paret ha en för åldern normal chans till graviditet och barn.
-Kvinnans BMI får vara högst 30 kg/m2.
-AMH-värdet (nytaget) skall vara högre än 1 µg/l (7,14 pmol/l).
-Paret får ha gjort högst tre tidigare IVF-behandlingar (med färska embryon, max fem återföringar totalt, inkluderande återföring av fryst-tinat embryo) utan att en behandling lett till barn.
Paket erbjuds inte i de fall där man operativt måste hämta spermier från testikel eller bitestikel.

Utöver de förutsättningar som nämnts här kan det också finnas andra faktorer som försämrar graviditetschansen och som gör att paket inte kan erbjudas, även om t ex åldern är låg och/eller AMH-värdet är bra. Detaljer kring villkoren kan erhållas vid kontakt med kliniken.

Ett paket ger rätt till totalt tre stimulerade behandlingar ledande till återföring av befruktade ägg, samt om frysta embryon erhållits, en frysbehandling. Ett stimulerat försök kan bytas till två frys-ET. Behandlingsserien är avslutad, då en behandling gett upphov till barn.

- Paket kan inte användas för att endast "banka" embryon (s k embryobanking).
- Varje ägguttag ska åtföljas av (minst) en embryoåterföring, innan ett eventuell nytt försök inom paketet kan göras.
- Alla behandlingar skall vara avslutade inom 18 månader.
- Paket kan inte tecknas i efterhand, t ex efter ett ägguttag eller en fullgjord enstaka IVF.

Donationsbehandling

Ägg- och dubbeldonation:
Vi garanterar återföring av en blastocyst vid ägg- och dubbeldonation. Skulle en första återföring inte lyckas och det inte finns något kvarvarande fryst embryo att återföra från den första behandlingen (görs isf till ordinarie frysåterföringspris), kan en (1) andra donationsbehandling tecknas till detta pris en gång. Detta gäller alltså om första behandlingen bara gav upphov till en (1) blastocyst och resultatet blev negativt, eller om första behandlingen gav extra embryo/n i frys men det/de inte klarade tining så att en frysåterföring inte alls kunnat göras.
Frysåterföring förhandsbetalas.

Spermadonation:
Vid färsk behandling där ägguthämtning gjorts men återföring ej kan göras p g a utebliven befruktning eller dålig embryoutveckling återbetalas halva beloppet. Skulle detta upprepas vid nytt försök återbetalas inget. För paket gäller särskilda villkor. Frysåterföring förhandsbetalas. Om återföring ej kan göras (om inget kvarvarande embryo klarar tining) återbetalas hela beloppet.  För infrysning debiteras 2 000:- och gäller även paket och vid totalfrys. Förvaring av frysta embryon ingår under hela det första året efter respektive infrysning. Därefter debiteras i förskott årligen en avgift så länge embryon finns kvar, oavsett hur många embryon man har infrysta.

Familjerättsavgiften är för att försäkra sig om att donatorn inte ger upphov till barn i fler än sex familjer vid behandlingar som görs i Sverige och betalas endast en gång. 50% av avgiften återbetalas om man inte får barn. Avgiften räknas bort om den är erlagd vid tidigare behandling. Villkor för paketavtal är som angivna ovan under IVF/ICSI med partners spermier.

Familjerättsavgiften

Familjerättsavgiften är en administrativ avgift som tas ut för att försäkra sig om att donatorn inte ger upphov till barn i fler än sex familjer vid behandlingar som utförs i Sverige. 50% av avgiften återbetalas om man inte får barn.
Avgiften betalas endast en gång, dvs den räknas bort om den är erlagd vid tidigare behandling.

Angående paketavtal för insemination donerade spermier:

detta är ett specialerbjudande där godkännande från kliniken krävs.
-Kvinnan som genomgår insemination får ej ha fyllt 39 år då den första behandlingen görs.
-Enligt utredningen/tidigare behandlingsdata ska hon ha en för åldern normal chans till graviditet och barn.
-Kvinnans BMI får vara högst 30 kg/m2.
-AMH-värdet (nytaget) skall vara högre än 1 µg/l.
-Hon får ha gjort högst 6 inseminationer utan att en behandling lett till barn.
-Utöver de förutsättningar som nämnts här kan det också finnas andra faktorer som försämrar graviditetschansen och som gör att paket inte kan erbjudas, även om t ex åldern är <39 och/eller AMH-värdet är bra. Detaljer kring villkoren kan erhållas vid kontakt med kliniken.
-Alla behandlingar ska vara avslutade inom 18 månader.

Infrysning av egna ägg

I priset ingår hormonstimulering, uthämtning av ägg, nedfrysning av de ägg som är mogna samt frysförvaring under det första året (12 månader).
OBS! Kostnaden för mediciner tillkommer och ingår inte i högkostnadsskyddet. Ultraljud som görs på distans ersätts inte.

Om delar av behandlingen görs på annan ort, ersättning för utlägg

Om samarbetsläkaren gör allt:

Linnékliniken har flera etablerade samarbetsdoktorer över landet (och i Norge). Dessa har stor erfarenhet av infertilitetsutredningar och är speciellt betrodda av oss att sköta för - och efterarbete vid IVF. De flesta av dessa sköter då information, uppföljning, receptförskrivning, planering av hormonstimuleringen och alla kontroller. Det senare sker alltid i samråd med oss, och det sista beslutet om tidpunkt för ägguttagning sker efter direkt kontakt med oss.

Samarbetsläkaren debiterar sin del av kostnaden för IVF-behandlingen separat. Paret/patienten betalar betalar då mindre till oss men den totala kostnaden blir densamma. Totalpriserna ovan gäller då alltså för alla, oavsett var informationssamtal och kontroller mm sköts.

Ultraljud inför t ex äggfrys och insemination är inte inkluderade. Läs mer nedan.

Undersökningar som vi antingen ersätter eller inte ersätter vid behandling hos oss:

Vissa mottagningar tillhandahåller främst hjälp med instruktioner om injektionsteknik och ultraljudskontroller. Informationssamtal innan behandlingen sker då vid besök hos oss eller via telefon med någon av Linnéklinikens läkare. Ni/du betalar då på hemmamottagningen för de undersökningar som kan behövas under själva behandlingen, t ex ultraljudskontroll under stimulering.

Vi ersätter dig kostnaden för enstaka ultraljud på distans inför:
- IVF med ägguttag (ej vid s k testcykel/provstimulering).
- Äggdonation, cykel för återföring (ej vid s k testcykel/provstimuleringl)
- Av oss ordinerad kontroll inför insemination med donatorsperma.

Vi ersätter inte kostnaden för enstaka ultraljud eller annan undersökning på distans inför:
- Äggfrys
- Insemination med partners spermier
- Graviditetsultraljud
- IVF med ägguttag om stimuleringen bryts.

Ovan nämnda undersökningar ingår dock i behandlingskostnaden om de görs på plats på Carl von Linnékliniken.

Undersökningar som ligger utanför en fertilitetsbehandling, t ex blödning under graviditet, annat sjukvårdsbesök, undersökningar mm under utredning eller s k provstimulering, eller gyn-kontroll inför syskonförsök, ersätts inte av Carl von Linnékliniken.

Bank- och privatgironummer

Betalningsuppgifter och referensnummer finner du på din betalningsavi.

Bankgiro:   5663-3811
Privatgiro: 55 82 50-7

Swish

Betala med Swish till 123 207 42 35. Kom ihåg att ange avsändare.

Betalning från utlandet

IBAN: SE67 9500 0099 6042 0558 2507

BIC: NDEASESS

Carl von Linnékliniken HB

Bruttolöneavdrag

Möjligheten till bruttolöneavdrag/löneväxling för privat sjukvård upphörde den 1/7 2018.

Finansiering - kredit

Önskar ni dela upp betalningen, kan detta ske med hjälp av lån via Human Finans, som vi samarbetar med.

Journalkopior

Vi debiterar 100 kr för kopia av din journal, oavsett om du får den i handen eller om du får den skickad hem.

Om tredje part begär kopior av din journal måste du ge oss tillstånd att skicka den.