Personal

Läkare

Docent Torbjörn Bergh

Leg.läkare 1973
Medicine doktor 1978
Docent i Förlossningar och Kvinnosjukdomar 1982
Jag är utbildad i Uppsala och har tjänstgjort vid Kvinnokliniken på Akademiska sjukhuset 1973 - 1994. Under ca 10 år fram till 1994 var jag ansvarig för sektionen för infertilitet och reproduktionsendokrinologi på Kvinnokliniken. Sedan hösten 1994 arbetar jag på heltid på Carl von Linné Kliniken där IVF-behandling är den huvudsakliga verksamheten men där vi även gör utredning och behandling av gynekologiska hormonrubbningar, barnlöshet samt tar emot patienter med allmäna gynekologiska problem.

Min forskning på Kvinnokliniken och Institutionen för Obstetrik och Gynekologi på Uppsala Universitet handlade främst om kvinnliga hormonrubbning, menstruationsstörningar och barnlöshet. Jag har varit handledare åt flera doktorander som disputerat inom dessa områden.


Med. Dr. Jan Holte

Legitimerad läkare 1979, specialist i obstetrik och gynekologi 1984. Jag arbetade åren 1986 - 1996 kliniskt och forskningsmässigt på Akademiska sjukhuset med barnlöshet och hormonrubbningar, vilket resulterade i en avhandling 1994 om s k PCO (”mångblåsiga äggstockar”). Jag är fortsatt engagerad inom denna typ av forskning som handledare åt flera doktorander. Den första av dessa, dr Gianluca Gennarelli från Turin i Italien, disputerade våren 1998. Några år senare disputerade Dimitrijus Kirilovas från Litauen på en avhandling med fokus på enzymet aromatas. Forskningen inom PCO berör barnlöshet beroende på ägglossningsrubbningar, men också kopplingen mellan PCO, övervikt, ätstörningar och diabetes. Jag är ofta anlitad föreläsare nationellt och internationellt inom dessa frågor. På senare år har min forskning kommit att handla allt mer om vilka faktorer som avgör om man lyckas eller ej med IVF. Tillsammans med statistikern Lars Berglund på Uppsala Clinical Research Centre har jag handlett ett flertal matematikstudenter till specialarbeten inom detta område. Det är dessa matematiska modeller som ligger till grund för den individuella rådgivning vi nu ger våra patienter. Det är också dessa modeller som är vägledande för om ett eller två embryon ska återföras.


Med. Dr. Thomas Brodin

Legitimerad läkare 1994. Specialistläkare i obstetrik och gynekologi 1999. Från 1994 till 2009 arbetade jag vid kvinnokliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna, där mina huvudsakliga verksamhets- och ansvarsområden var gynekologisk kirurgi, urogynekologi och utredning och behandling av barnlöshet, inklusive förberedelser  och hormonstimulering inför IVF. Sedan 2006 har jag bedrivit forskning inom infertilitet under handledning av Jan Holte. Jag disputerade på min avhandling "Ovarian Reserve and Assisted Reproduction" i mars 2013.
Jag har arbetat kliniskt på Carl von Linnékliniken sedan januari 2009.


Med. Dr. Sarah Nordqvist

Jag är född och uppvuxen i USA. Har en fil kand från University of Washington och läkarexamen från Uppsala Universitet. Jag har jobbat som läkare på Akademiska sjukhuset 1995-2009. Legitimerad läkare 1997, specialistläkare i obstetrik och gynekologi sedan 2006. Efter specialiseringen har jag huvudsakligen arbetat med barnlöshetsproblematik, först på Reproduktionscentrum på Akademiska sjukhuset. Därefter arbetade jag 2009-2012 uteslutande med infertilitet på en IVF-klinik i Stockholm. Jag började på Carl von Linnékliniken oktober 2012.
Jag bedriver sedan 2008 forskning inom infertilitetsområdet vid Uppsala Universitet, institutionen för kvinnors och barns hälsa.  Min forskning handlar om hur kärlnybildning, immunförsvar och koagulation påverkar fertiliteten. Jag disputerade december 2014.
Sjuksköterskor och barnmorskor

Maria Skogsberg, sjuksköterskaEva Lena Stensson, sjuksköterskaIngela Wessen, barnmorskaKatarina Wesslén, barnmorskaAnna Hwass, barnmorska

Embryologer

Katarina Milton, embryologAnne Pikki, embryologEmilia Jakobsson, embryologHenrietta Ahlberg, embryolog

Sekreterare

Malin Press, sekreterareSofi Wiström, sekreterare

Psykologer/Psykoterapeut

Kerstin Johannesson-Bergh är leg. psykolog med mångårig erfarenhet av krisbearbetning. Hon har egen mottagning i Uppsala och har bistått Linnékliniken sedan starten 1990.
Sofia Irnell

Jag blev klar psykolog 1993. Har därefter specialiserat mig inom klinisk psykologi med inriktning behandling/ psykoterapi. Jag har arbetat inom psykiatri, habilitering och även på hälsomottagning. Jag har givit stödsamtal och behandling till personer i kris och svåra livssituationer. Sedan några år driver jag en psykologmottagning i centrala Uppsala. Jag samarbetar med Carl von Linnékliniken för att kunna erbjuda psykologiskt stöd och behandling till klinikens patienter. Jag bistår även med kartläggande samtal i den psykosociala utredning som görs för ensamstående kvinnor eller par inför donatorinsemination på kliniken. Som patient är du välkommen att höra av dig till mig per mail eller telefon 070 9407343  www.irnell.se.


Lilian Pohlkamp är legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av stödsamtal vid svåra livssituationer. Hon har haft ett nära samarbete med Carl von Linnékliniken sedan många år. Hennes mottagning finns i Södermalm i Stockholm. Se även hemsidan: lilianpohlkamp.com.

Ingrid Sanner är psykolog och leg psykoterapeut med lång erfarenhet av krisbearbetning. Hon bistår Carl von Linnékliniken med utredningar inför donatorinsemination och kan även erbjuda stödsamtal vid olika livskriser. Ingrid Sanner har egen mottagning i centrala Uppsala.
Mobiltelefon: 0703- 12 02 14.
E-post. PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZ3JpZEBpbmdyaWRzYW5uZXIuc2U/c3ViamVjdD1KYWcgw7Zuc2thciBrb250YWt0IiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmluZ3JpZEBpbmdyaWRzYW5uZXIuc2U8L2E+
Webbplats: www.ingridsanner.se