Nyheter

Carl von Linnékliniken - engagerade i Kvinnors Hälsa

Kvinnors hälsa är viktig!
kvinnorshälsa.se finns mycket att läsa som berör kvinnors hälsa. Nyligen publicerades där en artikel där, i vilken Dr Thomas Brodin intervjuades om spermiedonation och äggfrys. Läs mer här!

Carl von Linnéklinikens forskning uppmärksammad i pressen igen!

Dr Katarina Kebbon Vaegter arbetar som läkare på kliniken och driver parallellt ett doktorandarbete med Jan Holte som handledare och Thomas Brodin som bihandledare. I början av året publicerades Katarinas första delarbete i den ansedda amerikanska tidskriften Fertility and Sterility.
Arbetet har identifierat 7 oberoende faktorer som påverkar chansen att lyckas med IVF. Läs mer här och under vetenskap.

 • 2021-09-22 18:53

  Enkätstudie om antal embryon till återföring

  Vill du vara med i en europeisk enkät om kunskap och preferenser gällande antal embryo till återföring? Studien görs inom ESHRE och är öppen till 24/11.
  Välkommen att delta genom att klicka på denna länk. Enkäten finns på flera olika språk, även svenska.

  info
 • 2021-05-06 15:53

  Vaccination mot SARS-CoV-2 (Covid-19)

  Många ringer oss och frågar om vaccination. Man tillråder vaccination inför graviditet och att man då har fått sin andra spruta några dagar innan man försöker bli gravid. Det innebär att vaccination kan göras ända till dess stimuleringen påbörjas och man kan sedan gå vidare med färsk återföring.

  För den som är gravid: 2021-05-25 ändrades rekommendationerna. Nya rön gör att man nu anser att vaccination kan erbjudas efter vecka 12, även om man inte tillhör en specifik riskgrupp.

  Läs mer på denna länk och på Folkhälsomyndighetens hemsida!

  Om du är gravid - kontakta med din mödravårdscentral.

  info
 • 2021-04-11 11:46

  Nytt samarbete med mottagning i Stockholms innerstad

  Carl von Linnékliniken har inlett samarbete med 2Heal Medical och Dr Isis Amér-Wåhlin, som är mångårigt erfaren gynekolog med särskilt intresse för bl a fertilitetsområdet och hormonella sjukdomar.

  För er som bor i Stockholm och vill göra er IVF-behandling hos oss kommer detta att vara tidsbesparande och göra processen mycket enklare.

  2Heal har sin mottagning på anrika Läkarhuset, Riddargatan 12A, 2 tr. Vi hjälper dig gärna att boka tid direkt när din kontroll planeras. Besöket betalas på plats och det du har betalat ersätts sedan av oss mot uppvisande av kvitto. Läs gärna mer om vad vi ersätter vid ultraljudsundersökning på distans en bit ned på sidan under priser.

  info
 • 2020-11-28 16:34

  Nya priser fr o m januari 2021

  Vi ser nu över våra priser. De nya priserna gäller fr o m 201130 för behandlingar som planeras till efter årsskiftet. Se under priser.

  För de behandlingar som utförs under 2020 eller redan har planerats (innan 30/11) gäller 2020 års priser.

  info
 • 2020-04-03 16:22

  Coronavirus...

  Uppdaterat 21-09-22:
  Coronapandemin pågår fortfarande.
  Vi tar pandemin på stort allvar och anpassar vår verksamhet. Vi har kliniken öppen och gör både vanlig IVF, äggfrys och donationsbehandlingar.  Vissa fysiska besök begränsas dock. Läs mer nedan.

  OBS!

  Kommer du på planerat besök?kom ensam

  - kontroll under behandling och embryoåterföring: behandlad kvinna skall komma ensam.
  Medföljande skall vänta kvar i bilen, eller stanna utanför kliniken under besöket

  - sätt er glest i väntrummet
  - sprita händerna inför och efter besöket.

  Besök till mottagningen:
  - Nybesök/utredning utförs på mottagningen, men kan även ske över telefon. Klinisk undersökning kompletteras då senare.
  - Planering för behandling utförs om möjligt över telefon.
  Partner välkommen vid ägguttag, men väntar kvar på rummet under själva uttaget.
  Partner välkommen vid graviditetsultraljud

  Nödvändig provtagning kan ofta göras på distans.
  Har du varit till annan kollega innan kontakt med oss? Ordna kopior och skicka dem till oss!

  Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

  Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom, i synnerhet vid hosta och/eller feber, skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
  Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

  För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
  - har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
  - har vistats på sjukhus där person med coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
  - träffat någon med bekräftad el misstänkt infektion.

  Använd munskydd vid besök.

  Har du en påbörjad behandling?
  Vi föreslår inte att man ska skjuta upp eller avbryta en IVF-behandling, en planerad återföring eller en äggfrysning, om man är fullt frisk och inte har några symtom. Vill du vänta med återföring fryser vi embryona.

  Carl von Linnékliniken:
  - erbjuder totalfrys av färska embryon för senare återföring utan extra debitering
  - föreslår att den som känner oro över att bli gravid nu avstår färsk ET och frys-ET
  - avbryter påbörjad resp inleder inte hormonbehandling för den som insjuknar med eller har symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
  - uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
  - anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling
  - följer riktlinjer från SFOG


  -------------

  Kunskapsläget avseende Covid-19 och graviditet är ännu begränsat. Idag finns inget som talar för ökad risk för missfall eller missbildningar om kvinnan insjuknar i tidig graviditet. Man avråder inte från att försöka bli gravid. Viss ökad risk finns vid insjuknande i senare graviditet, exempelvis för tidig födsel.
  Vi följer utvecklingen av kunskapsläget och de råd som ges ut av SFOG

  Viruset omfattas av smittskyddslagen som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Mer information om viruset kan du hitta här.

  info
 • 2020-03-24 09:47

  KIND - kommunikationsapp

  Carl von Linnékliniken har börjat använda appen Kind. Med Kind kan vi kommunicera enkelt och integritetssäkert.

  Vid kontakt och besök kommer du att få en inbjudan till appen. Säg till om vi missar att erbjuda dig en inbjudan.

  Läs mer på Kinds webplats

  info
 • 2020-01-27 20:36

  Carl von Linnékliniken i topp i alla kategorier i nya KUPP

  KUPP står för "Kvalitet ur patientens perspektiv". I enkäter anger patienter hur de upplever vården på landets alla IVF-kliniker. Carl von Linnékliniken har alltid legat högt i dessa mätningar. Vi är särskilt stolta över att ligga i topp i alla kategorier i den senaste mätningen som gjorde i höstas 2019. Läs mer på denna länk

  info
 • 2019-06-24 15:37

  SVT Play och UNT!

  Carl von Linnékliniken har fått medial uppmärksamhet. Jan Holte och Ulla Bäckroos har intervuats i UNT om IVF med donation. Artikeln når du på denna länk.

  Vi har redan hjälpt ett flertal ensamstående med donator-IVF och är glada över att vår väl fungerande verksamhet uppmärksammas på detta vis.  Vi gör även IVF med donerade spermier och samtidig äggdonation, vilket kan vara ett alternativ för samkönade kvinnliga par som önskar s k inomparsdonation. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring det.

  Thomas Brodin medverkar i ett program som fr o m 190624 finns att nå på SVT-play. Programmet heter Hannas Baby och handlar också om barnönskan som ensamstående. Se programmet här!

  info
 • 2019-04-11 16:02

  Tillstånd för IVF med donerade spermier och äggdonation!!!

  Efter väntan sedan början av året har vi äntligen fått vårt tillstånd att göra IVF med både donerade spermier och ägg!

  Detta är ett stort steg framåt och öppnar för mer effektiv behandling i form av IVF med donatorsperma och ger oss äntligen även möjlighet att hjälpa dem vars egna ägg inte fungerar.

  IVF med donerade spermier kan vi planera för redan nu.
  Äggdonation kommer att dröja något. Vi behöver rekrytera donatorer. Är du intresserad av att donera ägg? Kontakta oss gärna. Vi tar emot dig snabbt! Se även under äggdonation.

  info
 • 2019-03-29 15:05

  Lägre pris på insemination

  Priset för insemination är många gånger högt. Vi tycker inte det är fullt rimligt. Vi justerar därför ned vårt pris på insemination med partners spermier. Se under priser.
  Välkomna!

  info
 • 2019-02-15 11:15

  Ny vetenskaplig artikel

  Dr Katarina Vaegters senaste forskningsartikel som beskriver vår prediktionsmodell har nu publicerats i den ansedda tidskriften RBM Online. Här beskrivs dels hur modellen har tagits fram, hur den har validerats och hur den har påverkat hur vi arbetar. Intresserad av att läsa den? Fram till 190308 kan man komma åt artikeln gratis via denna länk.

  info
 • 2019-01-03 10:05

  IVF med donerade spermier! Äggdonation!

  En ny lag trädde i kraft 190101 och äntligen får även privata vårdgivare möjlighet att erbjuda behandling med donerade spermier och ägg.
  För att få göra sådana behandlingar behöver man tillstånd från IVO. Carl von Linnékliniken har gjort sådan ansökan och besked väntas komma inom kort. Så fort vi får besked kommer det att publiceras här, tillsammans med mer information

  Till en början kommer vi att kunna erbjuda IVF med donerade spermier. Vi har kort väntetid. Hör gärna av dig till oss nu om du vill veta mer!

  info
 • 2018-12-13 12:19

  Vår prognosmodell är nu publicerad

  Efter många års arbete och utvärdering är vår prediktionsmodell nu äntligen publicerad i den ansedda tidskriften RBM Online. Denna länk tar dig till artikeln.
  Grattis Katarina Kebbon Vaegter som är första namn på författarlistan.

  info
 • 2018-09-23 16:54

  Sveriges bästa resultat!

  Nya resultat finns nu inrapporterade till Q-IVF - det nationella registret för IVF-behandlingar. Se Q-IVF 2018!

  info
 • 2018-04-30 06:21

  Programserie om barnlöshet på SVT!

  Följ Nisse Ekman och Danijela Rundqvist på deras väg mot att bli föräldrar.

  SVT visar på söndagskvällar en dokumentär serie om parets kamp för att få ett barn. Serien visas även i sin helhet på SVT Play.
  Följ denna länk. SVT Play

  info
 • 2017-09-27 14:05

  Regler för parkering!

  Det finns bara betalplatser på området.

  Dock kan ni som kommer till oss för läkarbesök eller behandling ställa er på valfri plats i hela Science Park-området.
  OBS! Hämta ett parkeringstillstånd i vår reception. Utan sådant tillstånd riskerar du böter (Du kan ej efterkräva ersättning för böter från oss.)

  Framöver kommer detta att ändras igen med fortsatt fri parkering för våra patienter men med annan rutin för hur det anmäls till parkeringsbolget.

  info
 • 2017-03-27 21:06

  Nytt lab, nya patientrum - enkelrum åt alla

  I januari öppnade vi vårt nya lab i nya lokaler. Det innebär bättre lokalanpassning till verksamheten. De rum som inrymde det förra labbet har byggts om till en ny sköterskeexpedition och tre nya fräscha enkelrum som vi kallar Pionen, Gullvivan och Vallmon. Med detta tillskott av nya rum får nu alla som kommer till oss för IVF ett eget rum att vila i före och efter ägguthämtning. Eget rum i samband med embryoåterföring har vi alltid haft.

  Klicka här så kommer du till sidan med bilder på vår interiör och där finns nu en bild på Gullvivan, ett av de nya rummen.

  info
 • 2017-02-15 18:05

  Nya samarbetsläkare i Linköping och Norrköping

  Vi välkomnar Katarina Johansson i Linköping och Nina Lassenius och Yana Leonova i Norrköping som nya samarbetsläkare. De som bor i närheten och som vill göra behandling hos oss är välkomna att ta kontakt och får nu enklare att komma för t ex ultraljud. V g se här för kontaktuppgifter.

  info
 • 2016-09-13 20:52

  Carl von Linnéklinikens resultat i topp! Nya nationella resultaten nu klara...

  Svenska IVF-resultat är generellt goda. I den stora jämförelsen av resultaten vid svenska IVF-kliniker under åren 2012-2014 ligger Carl von Linnékliniken mycket bra till i alla åldersgrupper.

  Resultaten presenteras på Q-IVF, det riksomfattande kvalitetsregistret för assisterad befruktning. Du hittar de öppna jämförelserna här och du kan läsa mer om Q-IVF på denna länk

  info
 • 2016-09-13 20:01

  Behandling med donerade spermier på Carl von Linnékliniken

  Carl von Linnékliniken har nu (september 2016) beviljats tillstånd att göra insemination med donerade spermier och inom kort kommer vi att kunna erbjuda sådan behandling. 2016-04-01 trädde en ny lag i kraft som innebär att även ensamstående kvinnor kan få hjälp till graviditet med donerade spermier.

  info
 • 2016-08-25 11:19

  Ny samarbetsläkare i Strängnäs

  Dr Evelina Sande Idenfeldt har tagit över mottagningen Kvinnokliniken Strängnäs och kommer att samarbeta med oss inom fertliitetsområdet. Kontaktuppgifter hittar du här.

  info
 • 2016-03-01 11:23

  Mycket goda resultat under 2015

  Vi har nu sammanställt våra resultat från förra året. Överlag ser det sedan flera år bättre och bättre ut för varje år som går. Läs mer under resultat

  info
 • 2015-11-11 07:17

  Nya priser!

  Vi ändrar fr o m 151111 våra priser för de behandlingar som planeras till nästa år.
  Se mer under priser

  info
 • 2015-07-29 18:58

  Jan Holte medförfattare till två läroböcker...

  Nya upplagor av de medicinska läroböckerna 'Gynekologi' och 'Endokrinologi' har nyligen kommit ut. Böckerna vänder sig både till läkarstuderande och specialister som söker fördjupad och uppdaterad kunskap. Jan Holte har genom sin specialkompetens inom endokrinologi och PCOS varit medförfattare till båda böckerna. Läs mer här.

  info
 • 2015-05-14 20:25

  Välkommen till vår nygamla hemsida!

  Vi har byggt om hemsidan och fått en modernare design och ny layout. Vi hoppas att hemsidan nu är mer lättnavigerad på såväl dator som på telefon och surfplatta. Innehållet är i stort detsamma som tidigare.
  Kika gärna runt lite! Välkommen in...

  info
 • 2015-04-15 08:25

  Det byggs om mycket i närheten

  Det pågår stora ombyggnationer i vår omgivning, vilket gör att det kan vara svårt att komma fram med bil. Det går inte att som förut svänga in direkt från Sjukhusvägen om man kommer från stan. Enda bilvägen in är från Dag Hammarskjölds väg och man får sedan svänga vänster direkt "efter husknuten" och åka genom parkeringen ner till vår gavel.

  info
 • 2015-01-14 09:27

  Dr Oddvar Bakos har gått i pension och slutat hos oss

  Oddvar Bakos, som var med och startade kliniken, har gått i pension 150101. Kliniken tackar Oddvar för allt gott samarbete under alla år. Vi kommer att sakna vår goda och positiva kollega och vet att vi delar vår saknad med många patienter.

  info
 • 2014-12-06 08:57

  Sarah Nordqvist disputerad!

  Sarah Nordqvist disputerade 141205 på sin avhandling "Biological Markers of Fertility". Sarah har i sitt forskningsarbete undersökt hur markörerna HRG och SHB inverkar på fertiliteten. HRG och SHB är inblandade i kärlnybildning, immunsystem, koagulation och apoptos (programmerad celldöd). Den som vill läsa mer kan hitta hela avhandlingen på denna länk.

  info
 • 2014-09-16 07:58

  ... rubriker i pressen igen

  Klinikens system för poängsättning av embryon på andra dagen efter ägguthämtning var det första evidensbaserade systemet för embryobedömning. Artikeln som beskriver systemet publicerades elektroniskt redan 2006 i den ansedda medicinska tidskriften Human Reproduction. Vi har nu reviderat bedömningssystemet på ett mycket stort material. Utfallet blev slående likt det förra. Åter har Human Reproduction valt att publicera fynden.

  Vår embryoscore har också uppmärksammats i TV och i dagspressen. Läs mer på SvD och UNT

  info
 • 2014-01-15 08:59

  Jan Holte om PCOS i TV4's nyhetsmorgon

  Jan Holte har som en av landets experter på PCOS inbjudits av delta i TV4's nyhetsmorgon.Se inslaget här

  I den här intervjun får du veta lite mer om PCOS.

  Vill du veta mer? Läs under PCOS. Det står också en del om PCOS under frågor och svar

  info
 • 2014-01-01 09:02

  De flesta mest nöjda paren har gjort sin behandling hos oss!

  En stor undersökning om patientupplevd kvalitet ("Kvalitet ur patientens perspektiv" – KUPP) gjordes under två månader hösten 2013  på 15 av landets 16 IVF-klinker. Både offentliga och privata kliniker var med. Enkäten har givit underlag för öppna jämförelser som redovisas på Q-IVF's hemsida. Resultaten visar att par som genomgår IVF på det stora hela var nöjda med den medicinska vård som ges och det bemötande man får.
  Vi är stolta över att vi har den högsta andelen nöjda par vad gäller såväl medicinsk kvalitet som bemötande och delaktighet. På alla frågorna ligger Carl von Linnékliniken väl över genomsnittet i landet.

  Vi fortsätter självklart våra ansträngningar att arbeta evidensbaserat och hålla högsta kvalitet på både behandlingar och omhändertagande.

  info
 • 2013-10-14 08:01

  Infertilitet uppmärksammas i TV4's morgonsoffa

  Infertilitet uppmärksammas allt mer i media. Se gärna detta avsnitt från nyhetsmorgon om Sofia Källgrens kamp för att få barn.

  info
 • 2013-03-23 09:03

  Thomas Brodin disputerad!

  Thomas Brodin disputerade 130322 på sin avhandling "Ovarian Reserve and Assisted Reproduction". I avhandlingen presenteras Thomas forskningsarbete om markörer för den s k äggreserven och hur de är kopplade till chansen att lyckas med en IVF-behandling. Avhandlingsarbetet har gjorts på behandlingar gjorda här på Carl von Linnékliniken.

  Thomas fann starka samband mellan äggreserven och graviditets- och förlossningsutfall efter IVF, men också starka samband med andra behandlingsvariabler vid IVF, som t ex svaret vid hormonstimulering och embryopoäng. Alla undersökta metoder (menscykellängd, hormonerna FSH och LH, antalet äggblåsor man ser vid ultraljud, och värdet på hormonet AMH) visade successivt förbättrade behandlingsutsikter vid tilltagande ägglreserv, även med hänsyn tagen till kvinnans ålder.
  Alla markörerna visade sig ge viss information om äggens kvalitet, vilket tidigare inte visats på ett övertygande sätt.

  Information om äggreserven kan användas i det enskilda fallet vid rådgivning, för skattning av chans till lyckad behandling samt för att planera hormonstimuleringen.

  Vill du läsa mer hittar du hela avhandlingen på den här länken.

  info
 • 2013-01-15 09:04

  Medialt intresse för vår studie om AMH

  Vår stora studie om AMH’s betydelse vid bedömning av äggreserven och IVF-behandling är nu klar och kommer att publiceras i marsnumret (2013) av den ansedda amerikanska tidskriften JCEM (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism). Studien har titeln ”Antimüllerian Hormone Levels Are Strongly Associated with Live-Birth Rates After Assisted Reproduction”.

  Vi har funnit att AMH speglar mängden ägg i äggstockarna men också till dels äggens kvalitet, vilket man inte kunnat visa tidigare. Det finns ett tydligt samband mellan AMH-värdet och chansen till barn, där kvinnor med höga AMH-värden (kring 5 µg/l) har ca 2,5 ggr större chans att få barn jämfört med kvinnor av samma ålder med låga värden (kring 0,5 µg/l). De med bäst behandlingsutfall var kvinnor med s.k. polycystiska äggstockar, PCO, vilka har just höga halter av AMH.
  Det fanns ingen nedre gräns under vilken vi inte såg graviditeter alls, men då AMH var omätbart (<0,2 µg/l) blev bara enstaka (3/53) gravida och 2/3 av kvinnorna med så låga AMH-nivåer fick avbryta sina behandlingar och nådde inte ägguthämtning eller embryoåterföring.
  Resultaten stämmer väl överens med dem vi publicerade 2011 i Fertility and Sterility, i en studie ang antalet äggblåsor (antralfolliklar) som kan ses vid ultraljudsundersökning (1).

  AMH-studien har uppmärksammats i en press-release inför publiceringen och har blivit föremål för medial uppmärksamhet. Klicka gärna på någon av länkarna om du vill läsa mer.

  Länk till artikeln på JCEM

  Press-release JCEM
  Science Daily
  NewsBlaze
  Bio-Medicine

  1. Holte J, Brodin T, Berglund L, Hadziosmanovic N, Olovsson M, Bergh T 2011 Antral follicle counts are strongly associated with live-birth rates after assisted reproduction, with superior treatment outcome in women with polycystic ovaries. Fertil Steril 96:594-599

  info
 • 2012-10-15 08:08

  Ny läkare till kliniken!

  Vi utökar läkarstaben på kliniken med en kvinnlig läkare. Vi välkomnar Dr Sarah Nordqvist som idag (121015) börjar hos oss.

  Sarah, som genom sitt forskningsprojekt även är knuten till Uppsala universitet, har många års erfarenhet inom området och kommer närmast från Fertilitetscentrum i Stockholm.

  info
 • 2011-06-01 08:08

  Nya e-postadresser för rapport.

  Nu har vi öppnat en ny e-postadress där du kan rapportera om du blivit gravid eller inte efter behandling hos oss.
  Vi hoppas att denna möjlighet skall förenkla för både er och oss.

  Adressen är: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRlc3RzdmFyQGxpbm5lLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnRlc3RzdmFyQGxpbm5lLnNlPC9hPg==

  Ange ditt namn och personnummer, vilken dag du testade och vad det visade

  Vi har även en adress för rapport av utfall av graviditeten.  Adressen är PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdyYXZzdmFyQGxpbm5lLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmdyYXZzdmFyQGxpbm5lLnNlPC9hPg==.
  V g se under "kontakt" för detaljer.

  info
 • 2011-04-20 11:19

  Trådlöst nätverk

  Många av er som besöker oss har efterfrågat trådlöst nätverk, för att kunna använda egen dator eller surfplatta.
  Nu har vi fått igång vårt trådlösa nät. Det är självklart fritt för er som går här på kliniken.
  Säg till om lösenord när ni kommer.

  info
 • 2011-03-19 12:21

  Nu är vi både kvalitets- och miljöcertifierade!

  Kvalitetscertifierade har vi varit sedan 2006.
  Sedan december 2011 är vi även miljöcertifierade.

  Läs mer under Kvalitetsarbete!

  info
 • 2011-02-01 12:24

  Stort intresse över världen för vår prognosmodell

  Första veckan i juli 2011 hölls den årliga europeiska kongressen för IVF och infertilitetsforskning, ESHRE, i Stockholm. Kongressen är numera världens största med över 8000 deltagare. Vår rapport om Linnéklinikens prognosmodell (Vetenskap) för ett resp två embryon hade valts ut som föredrag och uppmärksammades också med en presskonferens. Intresset från media över hela världen var mycket stort: här presenterades för första gången en modell som med god säkerhet kan sänka tvillingfrekvensen och ändå bibehålla samma höga chans att få barn som om två embryon återförs genomgående. Vi visade att detta innebär att betydligt färre barn föds för tidigt eller med för låg födelsevikt, vilket minskar deras risker att drabbas av skador eller handikapp.

  På följande länkar kan ni läsa (eller lyssna) på en del av de reportage som blev följden i internationell media:
  DN
  SVT
  BBC World News (Radio): Health Check 06/07/2011
  Science Daily
  BBC News

  info
 • 2011-01-17 12:37

  Embryoåterföring dag 2 eller dag 5 (blastocyst)?

  Carl von Linnékliniken använder sedan 2004 konsekvent den modell som utarbetats på kliniken för embryobedömning dag 2. Modellen har inneburit bibehållet antal födda per ägguthämtning och väsentligt minskad flerbördsrisk (se även Vetenskap). Blastocystodling har gjorts undantagsvis. Att odla de befruktade äggen längre tid innebär i sig inte någon kvalitativ förbättring av embryona, utan fungerar uteslutande som ett ”extra urvalsinstrument”. I de fall det finns tillgång till en större mängd vidaredelade embryon kan man med långtidsodling i viss mån öka chansen att välja rätt embryo vid den aktuella återsättningen.

  All hantering av befruktade ägg utanför kroppen innebär risk för påverkan av embryot, s k epigenetisk påverkan. Senare tids forskning talar för att den risken möjligen ökar vid längre tids odling. Svenska uppföljningsstudier efter IVF/ICSI har påvisat en något högre risk för förtidig födsel och missbildningar efter blastocystodling och återföring dag 5, jämfört med återföring dag 2 [1, 2].

  I skrivande stund (mars 2011) har knappt 200 barn fötts efter blastocystodling efter behandling på Carl von Linnékliniken. Även om det bland dem inte finns några rapporterade missbildningar kommer kliniken, liksom tidigare, fortsättningsvis ha en restriktiv inställning till blastocystodling. Vi kommer dock ha behandlingsmetoden tillgänglig i utvalda fall och efter diskussion med de par som kan bli aktuella. Exempel på det kan vara att man gjort ett flertal behandlingar utan graviditet eller om man fått många embryon till frys och där ett flertal frysåterföringar gjorts utan framgång.


  Referenser:

  1. Kallen, B., et al., Blastocyst versus cleavage stage transfer in in vitro fertilization: differences in neonatal outcome? Fertil Steril, 2010. 94(5): p. 1680-3.
  2. Finnstrom, O., et al., Maternal and child outcome after in-vitro fertilization-a review of 25 years population based data from Sweden. Acta Obstet Gynecol Scand, 2011.

  info
 • 2010-12-15 12:39

  Nobelpriset till IVF-teknikens fader

  Robert Edwards, den brittiske forskaren som ligger bakom IVF-tekniken, har äntligen belönats med Nobelpriset. Beskedet lämnades kl 11.30 måndagen den 4 oktober. När Lousie Brown föddes 1978 var hon det första provrörbarnet, men mer än 20 års enträgen forskning och mängder av misslyckade försök låg bakom. Robert Edwards jobbade till stor del på egen hand med den rent laboratoriemässiga delen. Dr Patrick Steptoe (avliden 1988) hjälpte honom med det rent kliniska arbetet, såsom ägguttagning och återföring av embryot. I början av 90-talet var Robert Edwards på besök i Uppsala, där han föreläste och även hälsade på oss på Carl von Linnekliniken. Bilden visar (från vänster) Jan Holte, Robert Edwards, Torbjörn Bergh och Örjan Lundvist. Pressen i Sverige följde direkt upp nyheten om Edwards Nobelpris med bl a ett stort reportage från Linnékliniken och en intervju med en 15-årig pojke som kommit till efter behandling på kliniken (Upsala Nya Tidning).  Svenska Dagbladet gjorde nedanstående intervju med prof em Lars Hamberger, Göteborg, och Linnéklinikens Jan Holte.   

  1982 blev Lars Hamberger den första läkaren i Sverige – och den sjätte i världen – att genomföra en lyckad IVF-behandling.
  Detta efter att ha lärt sig "alla trixen" från föregångaren Robert Edwards.
  Han berättar för SvD.se att han och hans forskargrupp har nominerat professorn till Nobelpriset i tio år.
  – Det gick i Nobels anda att upptäckten skulle vara viktig för många människor, och det tyckte vi
  Edwards forskning uppfyllde väldigt väl, säger han.
  Att priset trots det har dröjt tror han beror på att provrörsbefruktning länge ansetts kontroversiellt,
  framförallt inom den katolska kyrkan och andra religiösa grupper. Detta kan ha skrämt kommittén
  som inte gärna utmanar för mycket, menar han.
  – Nu har det fötts 5 miljoner friska barn genom provrörsbefruktning och tanken är inte längre lika provocerande.
  Som god vän till Edwards tycker han emellertid att det är tråkigt att priset kommer så sent i forskarens karriär.
  – I dag är han över 80 år och inte vid god hälsa, jag har försökt ringa och gratulera men får bara telefonsvararen, säger han.

  En annan som glädjs över valet av pristagare är Jan Holte, fertilitetsläkare vid Carl von Linnékliniken i Uppsala.
  – En av de stora upptäckterna under 1900-talet som fått enorma kliniska konsekvenser, summerar
  han Edwards betydelse för IVF-forskningen.
  – Utan hans pionjärinsatser kanske vi inte skulle haft provrörsbefruktning, och det är ju en metod som
  hjälper så oerhört många människor, fortsätter han.
  Och även om IVF-metoden har förfinats med åren, är det Edwards enträgna laboratoriearbete som ledde
  till att det första barnet kom till genom provrörsbefruktning för 32 år sedan, menar Jan Holte.
  – Fortfarande i dag baseras behandlingarna på hans forskning, även om det är större chans att de lyckas i dag.
  Jan Holte, vars egen forskning fokuserar på att ta fram bättre prognosmodeller för IVF-behandlingar, har
  träffat Robert Edwards då han besökt kliniken i Sverige.
  – En fantastisk person. Oerhört energisk och charmerande, beskriver han den 84-årige Nobelpristagaren.
  MIKAELA ÅKERMAN
  mikaela.akerman@svd.se

  info
 • 2010-07-01 11:43

  Rapport från den europeiska kongressen i Rom

  Den årliga europeiska kongressen, ESHRE, hölls i år i Rom. Mängder av nya bra vetenskapliga studier presenterades. Glädjande var att en av världens ledande embryologer (och tidigare ordförande i ESHRE), Arne Sunde från Trondheim, i sin huvudföreläsning lyfte fram vår studie som ledde fram till en ny kvalitetsbedömning av embryon som världsunik (Vetenskap) och inspirationskälla till fortsatta studier i området.

  I övrigt rapporterar vår dr Thomas Brodin om två intressanta vetenskapliga arbeten. Den ena är fransk (F Brugnon, Clermont Ferrand) och visade att långtidsodling till dag 5/6 (blastocyster) inte ger högre total graviditetsfrekvens jämfört med kort odling (dag 2). Studien var korrekt gjord med lottning av patienter till antingen lång eller kort odling. Man såg samma lyckandegrad per återföring. Viktigast är att också den sammanlagda graviditetsfrekvensen per ägguttagning, alltså inkl ev återföring av frysta och tinade embryon inte skiljde sig, men man noterade en sämre överlevnad av de frysta och tinade blastocysterna. Resultaten går helt i linje med andra väl genomförda studier, och styrker oss i vår strategi att i första hand odla embryon kort tid, enligt grundprincipen att livmodern är en bättre miljö än t o m de bästa inkubatorer (värmeskåp).

  Den andra studien (S P Kaandorp, Holland) prövade att behandla gravida kvinnor (totalt 364 st) med tidigare upprepade missfall, med antingen lågdos salicylsyra enbart, eller i kombination med lågmolekylärt heparin. Ingen av behandlingarna gav bättre utfall än det man fick i den tredje gruppen, kvinnor som bara fick "sockerpiller", placebo. Även om detta är nedslående resultat, så styrker det uppfattningen att de flesta tidiga missfall beror på avvikelser i embryot och alltså inte kan räddas med behandling.

  Studier av detta slag är viktiga eftersom "gissa och tyck" blir allt vanligare inom fertilitetsbehandlingar, något som inte bara syns på nätet utan tyvärr börjat influera kollegor att sätta in allehanda extra mediciner vid och efter IVF för att "förbättra" resultaten. Detta trots att vetenskapen talar för att de extra medicinerna är verkningslösa - och i värsta fall - inte helt ofarliga. Varken lågdos salicyl, Trombyl, eller proppförebyggande medel typ Fragmin, är helt fria från biverkningar och risker.

  info
 • 2010-03-14 12:44

  2010 - Nytt decennium!

  2010 firar Linnékliniken 20-årsjubileum. Ingen privatklinik i Sverige, troligen inte i Norden, har hjälpt så många par att få barn. Vi hoppas kunna fortsätta hjälpa så många som möjligt också under det nya decenniet!

  info
 • 2010-03-01 12:44

  Mer om äggreserven

  Vår studie om hur äggreserven kan bedömas med kombinationen av hormonerna FSH och LH är nu publicerad i Human Reproduction, den viktigaste tidsskriften inom IVF i Europa. Vi visar där att den gamla traditionen att bara mäta FSH bör ersättas med mätning av FSH och LH. Nivåerna i kombination kan sedan ge en skattning av äggreserven. Denna mätning tillsammans med kvinnans ålder och en noggrann ultraljudsundersökning av äggstockarna ger en bättre skattning av äggreserven än tidigare. Detta innebär också bättre bedömning av graviditetschansen inför IVF.

  Vi fortsätter också att utvärdera AMH (se nedan) som ett sätt att mäta äggreserven. Vi räknar med att ha analyser klara under hösten, då vi bättre kan avgöra värdet av att också mäta AMH.

  Tillströmningen av patienter till Linnékliniken ökar ständigt, vilket är glädjande. Trots ökad bemanning vid telefonerna kan det tyvärr innebära köer, fr a på måndagar. Bäst är att ringa oss på övriga vardagar, och helst på eftermiddagarna. Vi är måna om att fortsätta hålla kvalitetskraven mycket höga, och vi ser också fortsatt höga graviditetssiffror.

  info
 • 2009-02-01 12:48

  2009 har börjat bra

  Linnékliniken upplever en fortsatt ökad tillströmning av patienter. Vi tror det beror på en kombination av gott omhändertagande, mycket bra resultat och låga priser. Vi försöker möta den ökade tillströmningen med en utökad personalstyrka och mer tilltagna telefontider.

  Vi har anställt en ny doktor, Thomas Brodin. Thomas har mångårig erfarenhet av att hantera utredningar av ofrivillig barnlöshet och att sköta IVF-stimuleringar från sitt arbete som överläkare på Centrallasarettet i Eskilstuna (där han fortsätter arbeta på halvtid). Thomas fortsätter också forskningsarbetet med oss och Uppsala Universitet.

  I en tid när andra IVF-kliniker köpts upp av ett större företag, har vi valt att stå kvar som oberoende klinik. Vi tror inte vi skulle kunna behålla den unika profil vi skapat under arton år, om vi inlemmats som en i mängden i en stor koncern. Att hantera barnlöshet kräver ett personligt engagemang hos alla inblandade i vårdkedjan. Är det lika lätt att känna i en stor koncern? Vi tror inte det.

  info
 • 2008-12-12 12:49

  Snart jul - 5000 barn födda efter behandling på Linnékliniken. Vår uppsats om menscykelns längd publicerad.

  Vår undersökning om hur en kvinnas normala menscykel avspeglar hennes fruktsamhet är nu publicerad i novembernumret av Fertility & Sterility. Thomas Brodin har blivit intervjuad av Reuters och Jan Holte av Uppsala Nya Tidning. Resultaten, som redan beskrivits här nedan, väcker en del frågor. Om en kvinnas menscykel oftast är längre än 28 dagar är det förmodligen ett tecken på god äggreserv, och om den är kortare än 28 dagar är det förmodligen ett tecken på en sämre äggreserv.

  Enstaka kvinnor  stämmer inte med mallen - en lång cykel kan vara förenad med en sämre äggreserv och en kort cykel kan finnas tillsammans med en god reserv. För att komma närmare sanningen bör flera undersökningar göras. Dessa innebär en noggrann undersökning av äggstockarna med ultraljud och en del hormonprover. Tillsammans ger dessa provsvar en bättre bild av kvinnans äggreserv. Görs en sådan bedömning hos oss (eller hos vissa av våra samarbetsdoktorer) så kan vi ge en prognos för chansen att lyckas med IVF.  Man bör dock komma ihåg, att prognosen är ungefärlig. Se också vårt resonemang nedan om AMH.

  info
 • 2008-10-01 11:50

  Höst ute - men inte på kliniken

  Under hösten har kliniken fått en ytterligare ökad tillströmning av patienter. Vi ser det som ett bevis på att man uppskattar vår policy att ge individuell rådgivning och chansbedömning till våra par.  Våra prognosmodeller är unika i världen, baserade på åratals forskning. Ofta hör vi kommentaren att ”på den andra kliniken fick vi bara höra vad kliniken hade för genomsnittsresultat, inte hur våra egna chanser var”. Naturligtvis har ett par där kvinnan är drygt 30 år bättre chanser än genomsnittet. Det bör kunna mätas före behandlingen. På samma sätt bör en kvinna på 40 år få en ärlig prognosbedömning.

  Inget enskilt test klarar en sådan bedömning. AMH är ett sådant blodprov. Det mäter chansen att äggstockarna fortfarande har bra ägg kvar. Men studier visar att AMH ensamt är sämre än noggrann mätning av äggstockarna med ultraljud i kombination med analyser av andra hormoner. Nivåer på AMH ska alltså tolkas med stor försiktighet. Det bör ses som ett komplement till andra mätningar, och fortfarande på utprovningsstadiet. Ett lågt AMH ensamt ska alltså inte vara skäl att vägra ett par behandling. Det ska ses som en antydan att chanserna att lyckas troligen är lägre än genomsnittet, men andra tester behövs för att ge en säkrare bedömning. De nya data som kommer fram vid själva IVF-behandlingen är också starkare än ett enskilt AMH-värde.

  Vi möter den ökade strömmen av patienter med ökade resurser inom personalstyrkan. Så vi hoppas att telefonköerna inte ska bli för långa. Ett tips är att ringa på eftermiddagen, och helst undvika måndagar. Trots ökad efterfrågan är vår ambition att hålla nere väntetider och hålla uppe kvaliteten i vården. Resultaten från höstens behandlingar talar också för detta – rekordmånga har blivit gravida.

  info
 • 2008-06-15 11:50

  Nu är det sommar

  Vi har haft en stark vårtemin med mängder av graviditeter. Vårt sätt att bedöma embryon och värdera ett pars chanser till graviditet fortsätter att väcka uppmärksamhet inom och utom landet. Under våren har vi varit inbjudna att föreläsa om detta i olika länder.

  Vi ökar något antalet behandlingar med det s k korta protokollet. Då används ej nässprayen som förbehandling, vilket förstås kan kännas skönt. Det verkar passa fr a de patienter som har känsliga äggstockar med risk för överstimulering, men är inte säkert bättre för de kvinnor som producerar färre ägg.

  Vi har noterat att en del patienter gör utredningar med en del "nya" prover, fr a TNF-alfa. En utvärdering av litteraturen visar dock att provet inte tillför något. Tyvärr verkar åtgärder och provtagningar av inget eller mycket begränsat värde öka. Vi tror det beror på att marknadsföring av sådant ökat drastiskt på Internet, och att människor med barnlöshetsproblem gärna vill gripa efter halmstrået. Nyligen berättade en patient att hon förutom akupunktur fått laserbehandling av sina äggstockar under pågående hormonstimulering! Något som helst stöd för att detta skulle vara bra finns ej! Försök alltid fråga om vetenskapliga bevis innan ni betalar för dessa prover eller "behandlingar", och är ni tveksamma så hör med oss.

  info
 • 2007-12-22 12:50

  December 2007

  Vi summerar nu vårt 18:e år på Linnékliniken. Snart har 5000 barn fötts efter behandling här, en siffra som vi inte tror överträffas av någon annan klinik i de nordiska länderna. Men viktigare är att behandlingarna under senare år resulterar i fler friska och normalviktiga barn än tidigare. Detta beror på det unika prognossystem som vi utarbetat och som ger lägst antal tvillinggraviditeter i landet. Under hösten har dr P-O Karlström, konsult åt Socialstyrelsen, redovisat Sverigesiffrorna vid ett par möten i Stockholm (läs mer under Resultat och Vetenskap).

  Ett annat viktigt resultat som våra statistiker just tagit fram, är att totala antalet graviditeter per ägguttagning faktiskt ändå är högre än tidigare! Detta beror på att fler embryon kan frysas in, och ge upphov till graviditet om inte den första återföringen resulterat. Detta är nya och lite oväntade resultat: att oftast återföra ett embryo i stället för två ger alltså inte bara färre tvilinggraviditeter, utan också totalt fler graviditeter! Man behöver alltså inte frukta att man "missar" en graviditet om man använder vårt system för att välja att återföra ett eller två embryon. Metoden uppmärksammas nu allt mer över världen, och under våren 2008 är vi inbjudna att föreläsa om den i bl a England och Holland.

  Vi gläds också åt alla positiva omdömen vi får från våra patienter om det bemötande ni får här.

  Hjärtligt välkomna till oss under 2008! Vi öppnar igen 7 januari.

  info
 • 2007-08-02 11:52

  Längden på menscykeln kan förutsäga din chans att lyckas med IVF!

  En stor undersökning på Linnékliniken visar att patientens genomsnittliga menscykel har ett samband med hennes chans att lyckas med en IVF-behandling. Studien har gjorts av dr Thomas Brodin på Centrallasarettet i Eskilstuna tillsammans med kollegorna Jan Holte och Torbjörn Bergh på Linnékliniken och statistikerna Lars Berglund och Nermin Hadziosmanovic på Uppsala Clinical Research Center, Uppsala Universitet.

  Nära 7000 IVF-behandlingar studerades. Patienterna fick före behandlingen uppge så detaljerat som möjligt hur långa menscykler de haft under det senaste året. De siffrorna ställdes sedan i relation till behandlingsresultatet. Vi fann därvid att chansen att få barn vid en behandling var nära dubbelt så stor i genomsnitt för en kvinna som hade menscykler på 34 dagar eller mer, jämfört med de som hade cykler på ca 25 dagar. Mellan dessa ytterligheter i cykellängd sågs en stegvis förändring i chansen att lyckas med behandlingen för varje två-dagars skillnad i cykellängd.

  Åldern påverkar både menscykelns längd och chansen att lyckas med IVF. I genomsnitt har en kvinna kring 40 år två dagar kortare cykel än en kvinna strax under 30 år. Med ökande ålder minskar förstås chansen att lyckas med behandlingen, men de två effekterna, av ålder och cykellängd, är oberoende av varandra.

  Hur kan nu detta helt nya fynd förklaras? Det hänger ihop med den s k äggstocksreserven, dvs i princip antalet ägg som finns i äggstockarna. Ju färre ägg som återstår, desto kortare tid tar det till ägglossning, och desto kortare blir hela menscykeln. Och ju färre ägg som finns i äggstockarna, desto mindre chans finns det att ett helt perfekt ägg ska hittas vid behandlingen.

  Äggstocksreserven bestäms av ärftlighet och ålder fr a, men också rökning, operationer på äggstockarna eller tidigare inflammationer kan påverka.

  På Linnékliniken bedrivs sedan ett tiotal år forskning på detta område. Under rubrikerna Resultat och Vetenskap kan du läsa mer om vilka fynd vi gjort, och vilka andra metoder vi utvärderat för att mäta äggstocksreserven.

  Studien om cykellängden har just blivit accepterad för publikation i den ledande amerikanska tidsskriften Fertility & Sterility.

  info