2020-04-03 16:22

Coronavirus...

Uppdaterat 21-09-30:
Coronapandemin pågår fortfarande, även om man har lättat på restriktioner i samhället.
Vi har kliniken öppen och gör både vanlig IVF, äggfrys och donationsbehandlingar.  Vissa fysiska besök begränsas dock. Partner som är vaccinerad är välkommen att följa med på alla besök.

OBS!

- kontroll under behandling, ägguttag och vid embryoåterföring: Vaccinerad partner är välkommen. I annat fall skall behandlad kvinna skall komma ensam.
Medföljande skall då vänta kvar i bilen, eller stanna utanför kliniken under besöket

- sätt er glest i väntrummet
- sprita händerna inför och efter besöket.

Besök till mottagningen:
- Nybesök/utredning/behandlingsplanering utförs på mottagningen, men kan även ske över telefon.

Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom, i synnerhet vid hosta och/eller feber, skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
- har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
- har vistats på sjukhus där person med coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
- träffat någon med bekräftad el misstänkt infektion.

Använd gärna munskydd vid besök.

Carl von Linnékliniken:
- avbryter påbörjad resp inleder inte hormonbehandling för den som insjuknar med eller har symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
- uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
- anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling
- följer riktlinjer från SFOG