Coronavirus...

Uppdaterat 22-03-01:
Coronapandemin pågår fortfarande!
Vi har kliniken öppen och gör både vanlig IVF, äggfrys och donationsbehandlingar.
Partner som är frisk är välkommen att följa med vid kontroller, ägguttag och vid embryoåterföring.
Vi ser gärna att du och din partner bär munskydd.

Följande gäller t v vid Carl von Linnékliniken:

- sätt er glest i väntrummet

- sprita händerna inför och efter besöket.

Besök till mottagningen:
- Nybesök/utredning/behandlingsplanering utförs på mottagningen, men kan även ske över telefon.

Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom, i synnerhet vid hosta och/eller feber, skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
- har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
- har vistats på sjukhus där person med coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
- träffat någon med bekräftad el misstänkt infektion.

Carl von Linnékliniken:
- avbryter påbörjad resp inleder inte hormonbehandling för den som insjuknar med eller har symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
- uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
- anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling
- följer riktlinjer från SFOG