2020-04-03 16:22

Coronavirus...

Uppdaterat 21-09-22:
Coronapandemin pågår fortfarande.
Vi tar pandemin på stort allvar och anpassar vår verksamhet. Vi har kliniken öppen och gör både vanlig IVF, äggfrys och donationsbehandlingar.  Vissa fysiska besök begränsas dock. Läs mer nedan.

OBS!

Kommer du på planerat besök?kom ensam

- kontroll under behandling och embryoåterföring: behandlad kvinna skall komma ensam.
Medföljande skall vänta kvar i bilen, eller stanna utanför kliniken under besöket

- sätt er glest i väntrummet
- sprita händerna inför och efter besöket.

Besök till mottagningen:
- Nybesök/utredning utförs på mottagningen, men kan även ske över telefon. Klinisk undersökning kompletteras då senare.
- Planering för behandling utförs om möjligt över telefon.
Partner välkommen vid ägguttag, men väntar kvar på rummet under själva uttaget.
Partner välkommen vid graviditetsultraljud

Nödvändig provtagning kan ofta göras på distans.
Har du varit till annan kollega innan kontakt med oss? Ordna kopior och skicka dem till oss!

Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom, i synnerhet vid hosta och/eller feber, skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
- har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
- har vistats på sjukhus där person med coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
- träffat någon med bekräftad el misstänkt infektion.

Använd munskydd vid besök.

Har du en påbörjad behandling?
Vi föreslår inte att man ska skjuta upp eller avbryta en IVF-behandling, en planerad återföring eller en äggfrysning, om man är fullt frisk och inte har några symtom. Vill du vänta med återföring fryser vi embryona.

Carl von Linnékliniken:
- erbjuder totalfrys av färska embryon för senare återföring utan extra debitering
- föreslår att den som känner oro över att bli gravid nu avstår färsk ET och frys-ET
- avbryter påbörjad resp inleder inte hormonbehandling för den som insjuknar med eller har symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
- uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
- anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling
- följer riktlinjer från SFOG


-------------

Kunskapsläget avseende Covid-19 och graviditet är ännu begränsat. Idag finns inget som talar för ökad risk för missfall eller missbildningar om kvinnan insjuknar i tidig graviditet. Man avråder inte från att försöka bli gravid. Viss ökad risk finns vid insjuknande i senare graviditet, exempelvis för tidig födsel.
Vi följer utvecklingen av kunskapsläget och de råd som ges ut av SFOG

Viruset omfattas av smittskyddslagen som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Mer information om viruset kan du hitta här.