Thomas Brodin disputerad!

Thomas Brodin disputerade 130322 på sin avhandling "Ovarian Reserve and Assisted Reproduction". I avhandlingen presenteras Thomas forskningsarbete om markörer för den s k äggreserven och hur de är kopplade till chansen att lyckas med en IVF-behandling. Avhandlingsarbetet har gjorts på behandlingar gjorda här på Carl von Linnékliniken.

Thomas fann starka samband mellan äggreserven och graviditets- och förlossningsutfall efter IVF, men också starka samband med andra behandlingsvariabler vid IVF, som t ex svaret vid hormonstimulering och embryopoäng. Alla undersökta metoder (menscykellängd, hormonerna FSH och LH, antalet äggblåsor man ser vid ultraljud, och värdet på hormonet AMH) visade successivt förbättrade behandlingsutsikter vid tilltagande ägglreserv, även med hänsyn tagen till kvinnans ålder.
Alla markörerna visade sig ge viss information om äggens kvalitet, vilket tidigare inte visats på ett övertygande sätt.

Information om äggreserven kan användas i det enskilda fallet vid rådgivning, för skattning av chans till lyckad behandling samt för att planera hormonstimuleringen.

Vill du läsa mer hittar du hela avhandlingen på den här länken.