SVT Play och UNT!

Carl von Linnékliniken har fått medial uppmärksamhet. Jan Holte och Ulla Bäckroos har intervuats i UNT om IVF med donation. Artikeln når du på denna länk.

Vi har redan hjälpt ett flertal ensamstående med donator-IVF och är glada över att vår väl fungerande verksamhet uppmärksammas på detta vis.  Vi gör även IVF med donerade spermier och samtidig äggdonation, vilket kan vara ett alternativ för samkönade kvinnliga par som önskar s k inomparsdonation. Kontakta oss gärna om ni har frågor kring det.

Thomas Brodin medverkar i ett program som fr o m 190624 finns att nå på SVT-play. Programmet heter Hannas Baby och handlar också om barnönskan som ensamstående. Se programmet här!