06. Alla kan inte få barn.
Men möjligheterna ökar hela tiden.

Vi kan inte garantera att alla som söker hjälp får barn. Vad vi vet är att vi under alla år haft stabila och höga resultat. Så bra att vi nu omnämns i italiensk dagspress som en av Europas fem bästa IVF-kliniker. Sedan starten 1990 har vi hjälpt mer än 11 000 barn (april 2022) att komma till världen och vi har ständigt minst 300 pågående graviditeter. Det här gör Carl von Linnékliniken till en av de kliniker i Norden som hjälpt flest par att få barn.