... rubriker i pressen igen

Klinikens system för poängsättning av embryon på andra dagen efter ägguthämtning var det första evidensbaserade systemet för embryobedömning. Artikeln som beskriver systemet publicerades elektroniskt redan 2006 i den ansedda medicinska tidskriften Human Reproduction. Vi har nu reviderat bedömningssystemet på ett mycket stort material. Utfallet blev slående likt det förra. Åter har Human Reproduction valt att publicera fynden.

Vår embryoscore har också uppmärksammats i TV och i dagspressen. Läs mer på SvD och UNT