KUPP - resultat från patientenkäter

KUPP - Kvalitet Ur Patientens Perspektiv

Under hösten 2019 genomfördes en ny s k KUPP -mätning på landets IVF-kliniker. Alla som genomgår behandling ombeds fylla i en enkät där man anger hur man har upplevt den givna vården.

Kliniken har alltid legat högt i dessa mätningar. Till vår stora glädje ligger vi i topp i alla kategorier i den senaste mätningen. Se bilder nedan. Carl von Linnékliniken är stapeln längst till vänster.

Längre fram kommer resultaten att publiceras på Q-IVF, där behandlingsresultat från alla kliniker presenteras. Se även Q-IVF för äldre resultat av KUPP.

Denna bild visar hur man överlag har upplevt kvaliteten på den givna vården:

Här avses hur man upplevt tillgänglighet i kontakten med kliniken:

Upplevd kvalitet på given information:

Bemötande:

Upplevd delaktighet i vården visas här: