December 2007

Vi summerar nu vårt 18:e år på Linnékliniken. Snart har 5000 barn fötts efter behandling här, en siffra som vi inte tror överträffas av någon annan klinik i de nordiska länderna. Men viktigare är att behandlingarna under senare år resulterar i fler friska och normalviktiga barn än tidigare. Detta beror på det unika prognossystem som vi utarbetat och som ger lägst antal tvillinggraviditeter i landet. Under hösten har dr P-O Karlström, konsult åt Socialstyrelsen, redovisat Sverigesiffrorna vid ett par möten i Stockholm (läs mer under Resultat och Vetenskap).

Ett annat viktigt resultat som våra statistiker just tagit fram, är att totala antalet graviditeter per ägguttagning faktiskt ändå är högre än tidigare! Detta beror på att fler embryon kan frysas in, och ge upphov till graviditet om inte den första återföringen resulterat. Detta är nya och lite oväntade resultat: att oftast återföra ett embryo i stället för två ger alltså inte bara färre tvilinggraviditeter, utan också totalt fler graviditeter! Man behöver alltså inte frukta att man "missar" en graviditet om man använder vårt system för att välja att återföra ett eller två embryon. Metoden uppmärksammas nu allt mer över världen, och under våren 2008 är vi inbjudna att föreläsa om den i bl a England och Holland.

Vi gläds också åt alla positiva omdömen vi får från våra patienter om det bemötande ni får här.

Hjärtligt välkomna till oss under 2008! Vi öppnar igen 7 januari.