Blastocyst?

Embryoåterföring dag 5 (blastocyst)

Att odla de befruktade äggen längre tid, till dag 5, fungerar som ett ”extra urvalsinstrument”. I de fall det finns tillgång till en större mängd vidaredelade embryon kan man alltså med långtidsodling öka chansen att välja rätt embryo vid återsättningen. Senare års rön visar att blastocystodling är säker. Vi gör rutinmässigt blastocystodling om vi får gott om ägg och bra befruktning.

Vid färre befruktade eller delade ägg är urvalet för återföring oftast enkelt redan tidigt, och görs då i regel dag 2. Tidigare återförde Carl von Linnékliniken embryon mer rutinmässigt på dag 2 efter ägguttag. Sedan 2004 har vi också konsekvent använt den modell som utarbetats på kliniken för just embryobedömning dag 2. Modellen har inneburit bibehållet antal födda per ägguthämtning och väsentligt minskad flerbördsrisk jämfört tidigare (se även Vetenskap).

Se även "Vad innebär blastocystodling?" under Resultat.