Nyheter

Carl von Linnékliniken - engagerade i Kvinnors Hälsa

Kvinnors hälsa är viktig!
kvinnorshälsa.se finns mycket att läsa som berör kvinnors hälsa. Nyligen publicerades där en artikel där, i vilken Dr Thomas Brodin intervjuades om spermiedonation och äggfrys. Läs mer här!

Samarbete med Natural Cycles

Användare av Natural Cycles erbjuds i samarbete med Carl von Linnékliniken en gratiskonsultation för dem som försöker få en graviditet till stånd men inte lyckas. Appen identifierar den som ser ut att kunna vara i behov av hjälp.
Har du fått en sådant meddelande i appen? Kontakta oss via e-mail och ange din kod så skickar vi mer information och ordnar ett snart besök hos en av våra specialister.

Carl von Linnéklinikens forskning uppmärksammad i pressen igen!

Dr Katarina Kebbon Vaegter arbetar som läkare på kliniken och driver parallellt ett doktorandarbete med Jan Holte som handledare och Thomas Brodin som bihandledare. I början av året publicerades Katarinas första delarbete i den ansedda amerikanska tidskriften Fertility and Sterility.
Arbetet har identifierat 7 oberoende faktorer som påverkar chansen att lyckas med IVF. Läs mer här och under vetenskap.