Kontakt

Det behövs ingen remiss för att komma till oss.
Vanlig patientavgift gäller för läkarbesök under utredning och vid återbesök.

Kallelse till bokade besök och information skickas i regel via e-post. Kom ihåg att även titta i din skräppost, så att inte något meddelande du vill ha har hamnat där.

Postadress
Uppsala Science park
751 83 UPPSALA

Besöksadress
Oscar II
Uppsala Science park
Dag Hammarskjölds väg 10A


Telefon
måndag-torsdag: 09:00-12:00, 13:00-16.00
fredag: 09:30-12:00; 13:00-15:30
lördag: 11:00-12:00
söndag: 11:00-12.00

018-55 00 44  
018-55 80 11 (fax)

E-post

PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm8uY3Zsa0BsaW5uZS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvLmN2bGtAbGlubmUuc2U8L2E+

Vill du rapportera graviditetstest?

Skicka e-post med namn, personnummer, testdatum och resultat till PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOnRlc3RzdmFyQGxpbm5lLnNlP3N1YmplY3Q9UmVzdWx0YXQgYXYgZ3JhdmlkaXRldHN0ZXN0IiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPnRlc3RzdmFyQGxpbm5lLnNlPC9hPg==.

Vill du rapportera utfall av graviditet?

V g skicka e-post med blanketten graviditetsuppföljning ifylld och bifogad till PGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOmdyYXZzdmFyQGxpbm5lLnNlP3N1YmplY3Q9VXRmYWxsIGF2IGdyYXZpZGl0ZXQiIHRhcmdldD1fYmxhbms+Z3JhdnN2YXJAbGlubmUuc2U8L2E+.
Alternativt skriver du ut blanketten och skickar den till oss med vanlig post.

Aktuell information


Vi utökar och bygger om och får nytt journalsystem
Snart utökar vi vår mottagning och får större lokaler. Sedan 17/2 använder vi delvis för oss nytt datajournalsystem, vilket kanske kan komma att skapa en del oreda även om vi tror det kommer gå smidigt. Telefontider för tidsbokning specifikt till gynmottagningen finns nu. Läs mer här.


Dr Oddvar Bakos har gått i pension och slutat hos oss
Oddvar Bakos, som var med och startade kliniken, har gått i pension 150101. Kliniken tackar Oddvar för allt gott samarbete under alla år. Vi kommer att sakna vår goda och positiva kollega och vet att vi delar vår saknad med många patienter.

Vi är nu anslutna till Benify (Flexpay)
Nu finns möjlighet till behandling till förmånligare pris via bruttolöneavdrag för de med arbetsgivare som anlitar Benify. Läs mer här

Patientenkät
Under kvartal 1, 2015, kommer alla IVF-kliniker i Sverige att genomföra en web-baserad patientenkät för utvärdering av vår verksamhet. Alla par som kommer för IVF blir ombedda att fylla i enkäten.

De mest nöjda paren i Sverige!
Glädjande resultat av en stor patientundersökning visar att de par som gått hos oss är de som är mest nöjda med kvalitet på vården, bemötande och delaktighet. Läs mer under nyheter