Insemination

Linnékliniken kan hjälpa till med insemination av makens spermier, vid behov i kombination med ägglossningsstimulering om paret har en oförklarad infertilitet eller enbart mycket lätt nedsatt spermakvalitet. I regel görs insemination enbart bland de i sammanhanget yngre, upp till 36-37 års ålder (kvinnan). Är kvinnan äldre görs insemination bara undantagsvis. Anledningen är att det med stigande ålder blir allt mindre sannolikt att det lossas ett ägg av bra kvalitet. Då tillför insemination ingen egentlig nytta, utan man brukar istället diskutera att göra IVF om aktiv behandling är aktuell.

Oftast prövar man två, ibland tre, cykler. Inseminationen kan göras utan stimulering, dvs att man kommer vid egen ägglossning, men kan också göras med lätt hormonstimulering med Letrozol eller clomifencitrat (Pergotime). Om inseminationer inte resulterar i graviditet är det ofta anledning att överväga IVF-behandling.

Letrozol

1. Letrozol 2,5 mg dag 3-7 i menscykeln

2. Undersökning med ultraljud för att avgöra svar på stimuleringen.

3. Kontroller med ägglossningstest ("LH-sticka") varje morgon från ca dag 13. Vid pos sticka kontaktas kliniken. Ibland ges en ägglossningsspruta för att säkerställa ägglossning.

4. Inseminationen görs dagen efter. Mannen lämnar ett spermaprov som prepareras för att isolera de bästa spermierna som sedan sprutas in i kvinnans livmoder med en tunn kateter.

5. Om mensen uteblir tas graviditetstest. Vid positivt test görs ett ultraljud längre fram för att se att graviditeten utvecklats normalt.

6. Kommer mensen kan en ny behandling göras direkt.

Läs mer om Letrozol här

Clomifen citrat (Pergotime)

1. Clomifen citrat (Pergotime) 50 mg dag 5-9 i menscykeln.

2. Undersökning med ultraljud för att avgöra svar på stimuleringen.

3. Undersökning med ägglossningstest, som mäter ägglossningshormonet LH i urinen, varje morgon från c:a dag 13. Detta köper patienten själv på apoteket och sköter själv. Vid tecken till ökning av LH på urinstickan, ringer patienten till kliniken.

4. Paret får sedan komma till kliniken inom en till två dagar. Maken lämnar ett spermaprov, som prepareras så att en rening av de bästa spermierna erhålls. Denna lösning insprutas i kvinnans livmoder med en tunn kateter via slidan. Om paret bor inom 2 timmars resa från kliniken kan provet produceras hemma.

5. Om mensen uteblir, tas graviditetstest. Om detta är positivt får patienten komma på ultraljud efter två veckor.

6. Om mens kommer, kan man pröva en ny behandlingsomgång.

FSH-stimulering

Görs i allmänhet bara om patienten inte har egna ägglossningar, och i kombination med insemination endast om ren ägglossningsstimulering vid flera tillfällen inte resulterat i graviditet.

1. Start med injektioner (se ovan) vanligen på mensdag 5-6.

2. Ultraljudskontroll på dag 11-12.

3. ägglossningsspruta (se ovan) vid mogen äggblåsa.

4. Insemination (se ovan) inom två dygn.

5. Om mensen uteblir, tas graviditetstest. Om detta är positivt får patienten komma på ultraljud efter två veckor.

6. Om mens kommer, kan man pröva en ny behandlingsomgång.

Inseminationer ger c:a 10-15% graviditeter per försök. Erfarenheterna talar för att dessa siffror håller i c:a 3-4 cykler.