2015-03-22 08:56

Vi utökar vår verksamhet med en ny gynekologisk mottagning

Vi utökar inom kort både vår verksamhet och våra lokaler. I februari 2015 öppnar vi en mottagning för allmän gynekologisk öppenvård med vårdvalsavtal i samarbete med Uppsala läns landsting.

Mottagningen kommer att ligga i lokalerna på andra sidan trapphuset. Där vår reception har legat kommer lokalerna att ansluta till varandra.
Ombyggnationerna har inte hunnits med fullt under julstängningen, utan det pågår fortfarande en del byggjobb. Även om ombyggnationerna gör miljön i receptionen och väntrummet lite annorlunda, kommer nuvarande verksamhet att fungera som vanligt med samma goda service till våra patienter.