2021-05-06 15:53

Vaccination mot SARS-CoV-2 (Covid-19)

Många ringer oss och frågar om vaccination. Man tillråder vaccination inför graviditet och att man då har fått sin andra spruta några dagar innan man försöker bli gravid. Det innebär att vaccination kan göras ända till dess stimuleringen påbörjas och man kan sedan gå vidare med färsk återföring.

För den som är gravid: 2021-05-25 ändrades rekommendationerna. Nya rön gör att man nu anser att vaccination kan erbjudas efter vecka 12, även om man inte tillhör en specifik riskgrupp.

Läs mer på denna länk och på Folkhälsomyndighetens hemsida!

Om du är gravid - kontakta med din mödravårdscentral.