2019-04-11 16:02

Tillstånd för IVF med donerade spermier och äggdonation!!!

Efter väntan sedan början av året har vi äntligen fått vårt tillstånd att göra IVF med både donerade spermier och ägg!

Detta är ett stort steg framåt och öppnar för mer effektiv behandling i form av IVF med donatorsperma och ger oss äntligen även möjlighet att hjälpa dem vars egna ägg inte fungerar.

IVF med donerade spermier kan vi planera för redan nu.
Äggdonation kommer att dröja något. Vi behöver rekrytera donatorer. Är du intresserad av att donera ägg? Kontakta oss gärna. Vi tar emot dig snabbt! Se även under äggdonation.