2011-02-01 12:24

Stort intresse över världen för vår prognosmodell

Första veckan i juli 2011 hölls den årliga europeiska kongressen för IVF och infertilitetsforskning, ESHRE, i Stockholm. Kongressen är numera världens största med över 8000 deltagare. Vår rapport om Linnéklinikens prognosmodell (Vetenskap) för ett resp två embryon hade valts ut som föredrag och uppmärksammades också med en presskonferens. Intresset från media över hela världen var mycket stort: här presenterades för första gången en modell som med god säkerhet kan sänka tvillingfrekvensen och ändå bibehålla samma höga chans att få barn som om två embryon återförs genomgående. Vi visade att detta innebär att betydligt färre barn föds för tidigt eller med för låg födelsevikt, vilket minskar deras risker att drabbas av skador eller handikapp.

På följande länkar kan ni läsa (eller lyssna) på en del av de reportage som blev följden i internationell media:
DN
SVT
BBC World News (Radio): Health Check 06/07/2011
Science Daily
BBC News