Sommarstängning 2021

Kliniken kommer även i år att hålla stängt under några sommarveckor. VI har verksamheten igång t o m onsdag 30/6 och öppnar igen torsdag 12/8.
Sista respektive första dagen för embryoåterföring är måndag 28/6 respektive måndag 16/8.


Första dagarna efter öppning har vi begränsad möjlighet att svara i telefon direkt. V g se separat info under Aktuell information på första sidan.

Vi vet av erfarenhet att det är många som försöker ringa oss direkt efter en stängning. Det kan därför vara svårt att komma fram direkt och kötiden kan upplevas som lång. Om ditt ärende inte är brådskande rekommenderar vi därför att du väntar ett par dagar med att ringa. Då bör det inte vara något problem med för långa väntetider.