2008-12-12 12:49

Snart jul - 5000 barn födda efter behandling på Linnékliniken. Vår uppsats om menscykelns längd publicerad.

Vår undersökning om hur en kvinnas normala menscykel avspeglar hennes fruktsamhet är nu publicerad i novembernumret av Fertility & Sterility. Thomas Brodin har blivit intervjuad av Reuters och Jan Holte av Uppsala Nya Tidning. Resultaten, som redan beskrivits här nedan, väcker en del frågor. Om en kvinnas menscykel oftast är längre än 28 dagar är det förmodligen ett tecken på god äggreserv, och om den är kortare än 28 dagar är det förmodligen ett tecken på en sämre äggreserv.

Enstaka kvinnor  stämmer inte med mallen - en lång cykel kan vara förenad med en sämre äggreserv och en kort cykel kan finnas tillsammans med en god reserv. För att komma närmare sanningen bör flera undersökningar göras. Dessa innebär en noggrann undersökning av äggstockarna med ultraljud och en del hormonprover. Tillsammans ger dessa provsvar en bättre bild av kvinnans äggreserv. Görs en sådan bedömning hos oss (eller hos vissa av våra samarbetsdoktorer) så kan vi ge en prognos för chansen att lyckas med IVF.  Man bör dock komma ihåg, att prognosen är ungefärlig. Se också vårt resonemang nedan om AMH.