2017-09-27 14:05

Regler för parkering!

Det finns bara betalplatser på området.

Dock kan ni som kommer till oss för läkarbesök eller behandling ställa er på valfri plats i hela Science Park-området.
OBS! Hämta ett parkeringstillstånd i vår reception. Utan sådant tillstånd riskerar du böter (Du kan ej efterkräva ersättning för böter från oss.)

Framöver kommer detta att ändras igen med fortsatt fri parkering för våra patienter men med annan rutin för hur det anmäls till parkeringsbolget.