2010-07-01 11:43

Rapport från den europeiska kongressen i Rom

Den årliga europeiska kongressen, ESHRE, hölls i år i Rom. Mängder av nya bra vetenskapliga studier presenterades. Glädjande var att en av världens ledande embryologer (och tidigare ordförande i ESHRE), Arne Sunde från Trondheim, i sin huvudföreläsning lyfte fram vår studie som ledde fram till en ny kvalitetsbedömning av embryon som världsunik (Vetenskap) och inspirationskälla till fortsatta studier i området.

I övrigt rapporterar vår dr Thomas Brodin om två intressanta vetenskapliga arbeten. Den ena är fransk (F Brugnon, Clermont Ferrand) och visade att långtidsodling till dag 5/6 (blastocyster) inte ger högre total graviditetsfrekvens jämfört med kort odling (dag 2). Studien var korrekt gjord med lottning av patienter till antingen lång eller kort odling. Man såg samma lyckandegrad per återföring. Viktigast är att också den sammanlagda graviditetsfrekvensen per ägguttagning, alltså inkl ev återföring av frysta och tinade embryon inte skiljde sig, men man noterade en sämre överlevnad av de frysta och tinade blastocysterna. Resultaten går helt i linje med andra väl genomförda studier, och styrker oss i vår strategi att i första hand odla embryon kort tid, enligt grundprincipen att livmodern är en bättre miljö än t o m de bästa inkubatorer (värmeskåp).

Den andra studien (S P Kaandorp, Holland) prövade att behandla gravida kvinnor (totalt 364 st) med tidigare upprepade missfall, med antingen lågdos salicylsyra enbart, eller i kombination med lågmolekylärt heparin. Ingen av behandlingarna gav bättre utfall än det man fick i den tredje gruppen, kvinnor som bara fick "sockerpiller", placebo. Även om detta är nedslående resultat, så styrker det uppfattningen att de flesta tidiga missfall beror på avvikelser i embryot och alltså inte kan räddas med behandling.

Studier av detta slag är viktiga eftersom "gissa och tyck" blir allt vanligare inom fertilitetsbehandlingar, något som inte bara syns på nätet utan tyvärr börjat influera kollegor att sätta in allehanda extra mediciner vid och efter IVF för att "förbättra" resultaten. Detta trots att vetenskapen talar för att de extra medicinerna är verkningslösa - och i värsta fall - inte helt ofarliga. Varken lågdos salicyl, Trombyl, eller proppförebyggande medel typ Fragmin, är helt fria från biverkningar och risker.