Välkommen till Carl von Linnékliniken

Vi utreder och behandlar ofrivillig barnlöshet


Vi har hjälpt mer än 10 000 barn att komma till världen !

Oavsett var ni bor i landet kan både utredning och behandling göras hos oss.
Vi har kort väntetid och ni kan vända er direkt till oss!

Ensamstående eller i lesbisk relation? Vi hjälper till med allt från utredning till behandling!

Ingen remiss behövs!

01. Vi kan inte utlova evig lycka.
Men kanske ett och annat mirakel.

För en del par har inte naturen sin gång. Månad efter månad tvingas de konstatera att det inte blev någon graviditet den här gången heller. Eller att graviditeten inte fortsatte som den skulle. På Carl von Linnékliniken gör vi allt som står i vår makt för att ändra på denna orättvisa. Att många andra lider av samma problem är ingen tröst. Men samtidigt har just det skapat en stor kunskap om ofrivillig barnlöshet, en kunskap vi använder för att hjälpa så många vi bara kan.

02. Hit får alla komma inom sex till åtta veckor.
Ni har väntat länge nog.

Vi vet att väntan lätt slår följe med oro, och den som väl tagit steget att söka hjälp har ofta väntat länge nog. När ni kontaktar oss på Linnékliniken får ni komma hit så snart som möjligt, oftast inom en månad. Här träffar ni kunnig personal som lyssnar på det ni har att berätta. Samtidigt gör vi en individuell bedömning av just er situation och era förutsättningar. En komplett utredning ska vara klar på två-tre besök. Ofta räcker det med ett besök. En IVF-behandling ska kunna startas omgående.

03. Många undviker det som är svårt.
Vi är med under hela resan.

Det är inte alltid omgivningen förstår vad det innebär att inte få barn. Många kan också vara lite rädda, eller uppleva att ämnet är svårt att tala om. På Linnékliniken möter ni handplockad personal. Vi lyssnar och gör vad vi kan för att ni ska känna er väl omhändertagna. Ni slipper slussas mellan olika läkare. Ni får en egen ansvarig läkare som arbetat med barnlöshet i många år. I lugn och ro diskuterar vi varje steg. Ni är delaktiga i utredningar och behandlingar och kan fråga allt det ni undrar över.

04. Det är inget fel i att vara 39.
Men det är annorlunda mot att vara 30.

För oss är det naturligt att en utredning för den som fyllt 39 år ser annorlunda ut än för den som är 30. Anledningen är förstås kvinnans förmåga att bli gravid, som minskar ganska snabbt när man närmar sig 40-årsåldern. Därför lägger vi upp utredningen lite olika beroende på just din ålder. Vi vill att ni snabbt ska kunna få besked om lämpligaste åtgärd i ert fall.

05. Vi vill öka kunskapen om barnlöshet.
Forskning är ett sätt.

Tack vare decennier av forskning har vi fått en ledande roll när det gäller barnlöshet. Arbetet har lett till två viktiga erfarenheter. Vi kan ge er en bra prognos för hur stor chansen är att en behandling ska lyckas i just ert fall. Detta ser vi faktiskt i allmänhet redan vid första besöket här. Dessutom kan vi bättre avgöra vilket embryo som har störst chans att resultera i en graviditet, alltså helt enkelt välja det lämpligaste ägget. Kunskapen sprider vi genom föreläsningar och kurser både inom och utom landet. Och publicerar resultaten i medicinska tidskrifter.

06. Alla kan inte få barn.
Men möjligheterna ökar hela tiden.

Vi kan inte garantera att alla som söker hjälp får barn. Vad vi vet är att vi under alla år haft stabila och höga resultat. Så bra att vi nu omnämns i italiensk dagspress som en av Europas fem bästa IVF-kliniker. Sedan starten 1990 har vi hjälpt mer än 10 000 barn (april 2019) att komma till världen och vi har ständigt minst 300 pågående graviditeter. Det här gör Carl von Linnékliniken till en av dem i Norden som hjälpt flest par att få barn.

07. Lycka kan inte köpas för pengar.
Men fler borde få uppleva den.

Det går inte att sätta pris på ett barn. Vi vet att priset för en IVF-behandling för den som inte är insatt kan tyckas hög vid första anblicken. Men faktum är att vi kunnat hålla priserna nere samtidigt som vi gjort behandlingen enklare att genomföra för paret. Detta beror på våra fortlöpande analyser av vilka moment i behandlingen som har mest betydelse för resultatet. Ambitionen är att genom vår forskning, närvaro och målmedvetenhet ge betydligt fler chansen att bli förälder.

08. Mycket kan göras hemifrån.
Tack vare din egen läkare.

Linnékliniken ligger mitt i Mälardalen, med bra kommunikationer till både Stockholm och Arlanda. Vår långa erfarenhet inom IVF gör att bara enstaka besök behövs här under en behandling. Bor ni längre bort räcker det ofta med ett besök i Uppsala för själva IVF-behandlingen, detta tack vare samarbetet med läkare över hela landet. Vi har också väl tilltagna telefontider, helg som vardag. På så sätt kan ni arbeta och leva precis som vanligt så länge behandlingen pågår.

09. Det finns inga dumma frågor.
Pröva så får du se.

Vill ni veta hur en utredning eller behandling skulle kunna se ut i ert fall får ni gärna kontakta oss. Det finns inga små eller onödiga frågor, och vi gör vårt bästa för att svara på era funderingar. Enklast slår ni en signal mellan 13.00 och 15.30 och pratar med någon av våra sjuksköterskor, Lena, Katarina, Ingela, Eva-Lena, Maria eller Ulla. Ni kan också mejla oss på PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm8uY3Zsa0BsaW5uZS5zZSIgdGFyZ2V0PV9ibGFuaz5pbmZvLmN2bGtAbGlubmUuc2U8L2E+. Vill ni, så bokar vi sedan tid hos en av våra doktorer.

Födda barn
4254
Antal graviditeter
sedan januari 2015
414

Resultat i topp

Sedan starten 1990 har mer än 10 000 barn fötts efter olika typer av behandlingar vid Carl von Linnékliniken (april 2019).
Pågående graviditeter är hela tiden minst 300 st. Detta gör kliniken till en av dem i Norden som hjälpt flest par att få barn. En anledning till detta är en hög och jämn lyckandegrad under alla år.

Ny rapport från Q-IVF!

Andelen gravida per behandling fortsätter att öka och ligger nu än bättre jämfört med de redan tidigare höga graviditetstalen.
I nationella sammanställningar ligger Carl von Linnéklinikens resultat mycket bra i alla åldersgrupper. Nya data som jämför alla kliniker i Sverige finns nu inrapporterade till Q-IVF. Till vår glädje ligger vi mycket bra till på denna lista.  Se också under resultat.

Aktuell information

 • 2020-04-03 16:22

  Coronavirus...

  Uppdaterat 20-09-21:
  Coronapandemin pågår fortfarande.
  Vi tar pandemin på stort allvar och anpassar vår verksamhet. Vi har kliniken öppen och gör både vanlig IVF, äggfrys och donationsbehandlingar.  Vissa fysiska besök begränsas dock. Läs mer nedan.

  OBS!

  Kommer du på planerat besök?kom ensam
  - kontroll under behandling och graviditetsultraljud - kom ensam. Medföljande skall vänta kvar i bilen, eller stanna utanför kliniken under besöket
  - sätt er glest i väntrummet
  - sprita händerna inför och efter besöket.

  Besök till mottagningen:
  - Nybesök/utredning utförs även över telefon. Klinisk undersökning kompletteras då senare. Viss fysisk mottagning äger rum.
  - Planering för behandling utförs även det om möjligt över telefon.

  Nödvändig provtagning kan oftast göras på distans.
  Har du varit till annan kollega innan kontakt med oss? Ordna kopior och skicka dem till oss!

  Vi ber om er förståelse för att vi under denna tid undviker handhälsning. Spritbehållare finns utställda på kliniken. Använd dem och sprita händerna inför och efter ditt besök.

  Om du är sjuk med förkylnings- el influensaliknande symtom, i synnerhet vid hosta och/eller feber, skall planerat besök ovillkorligen ställas in.
  Ring oss i så fall, eller om du känner dig osäker på hur du ska göra. Du kan/ska även kontakta 1177 för mer information och råd.

  För att minska risk för smittspridning ber vi dig som är patient hos oss att inför besök ta kontakt om du/ni:
  - har luftvägssymtom, som t ex torrhosta, tillsammans med sjukdomskänsla och feber. Något av symtomen räcker.
  - har vistats på sjukhus där person med coronavirusinfektion vårdas, och/eller om du/ni
  - träffat någon med bekräftad el misstänkt infektion.

  Använd gärna munskydd vid besök.

  Har du en påbörjad behandling?
  Vi föreslår inte att man ska skjuta upp eller avbryta en IVF-behandling, en planerad återföring eller en äggfrysning, om man är fullt frisk och inte har några symtom. Vill du vänta med återföring fryser vi embryona.

  Carl von Linnékliniken:
  - erbjuder totalfrys av färska embryon för senare återföring utan extra debitering
  - föreslår att den som känner oro över att bli gravid nu avstår färsk ET och frys-ET
  - avbryter påbörjad resp inleder inte hormonbehandling för den som insjuknar med eller har symtom (hosta, feber och/eller sjukdomskänsla/trötthet) och erbjuder senarelagd omstart utan extra debitering, samt
  - uppdaterar information allt eftersom kunskapsläget eller påbud från myndigheter eventuellt ändras
  - anpassar verksamheten och gör prioriteringar till mottagning och behandling
  - följer riktlinjer från SFOG


  -------------

  Kunskapsläget avseende Covid-19 och graviditet är ännu begränsat. Idag finns inget som talar för ökad risk för missfall eller missbildningar om kvinnan insjuknar i tidig graviditet. Man avråder inte från att försöka bli gravid.
  Vi följer utvecklingen av kunskapsläget och de råd som ges ut av SFOG

  Viruset omfattas av smittskyddslagen som en samhälls- och allmänfarlig sjukdom. Mer information om viruset kan du hitta här.

  Offentliga IVF-enheter fattar sina egna beslut i relation till Covid-19, exempelvis pga risk för smittspridning på större enheter, samt att man kan tvingas omprioritera vårdresurs till annan verksamhet än fertilitetsbehandling. Det innebär inte att du har rätt att bli överremitterad till privat enhet.

  info
 • 2020-03-24 09:47

  KIND - kommunikationsapp

  Carl von Linnékliniken har börjat använda appen Kind. Med Kind kan vi kommunicera enkelt och integritetssäkert.

  Vid kontakt och besök kommer du att få en inbjudan till appen. Säg till om vi missar att erbjuda dig en inbjudan.

  Läs mer på Kinds webplats

  info
 • 2020-01-27 20:36

  Carl von Linnékliniken i topp i alla kategorier i nya KUPP

  KUPP står för "Kvalitet ur patientens perspektiv". I enkäter anger patienter hur de upplever vården på landets alla IVF-kliniker. Carl von Linnékliniken har alltid legat högt i dessa mätningar. Vi är särskilt stolta över att ligga i topp i alla kategorier i den senaste mätningen som gjorde i höstas 2019. Läs mer på denna länk

  info

Sir Robert Edwards fick 2010 Nobelpriset för sitt pionjärarbete i utvecklingen av IVF-tekniken. Robert Edwards och Patrick Steptoes arbete gav upphov till det första IVF-barnet, Louise Brown, som föddes 1978. På bilden besöker Robert Edwards Carl von Linnékliniken i början av 90-talet. Från vänster ses Jan Holte, Robert Edwards, Torbjörn Bergh och Örjan Lundkvist.

Ny lag 19-01-01...

IVF med donerade spermier och äggdonation!

Läs mer här...och här!Nyheter

 • 2018-12-13 12:19

  Vår prognosmodell är nu publicerad

  Efter många års arbete och utvärdering är vår prediktionsmodell nu äntligen publicerad i den ansedda tidskriften RBM Online. Denna länk tar dig till artikeln.
  Grattis Katarina Kebbon Vaegter som är första namn på författarlistan.

  info
 • 2017-02-15 18:05

  Nya samarbetsläkare i Linköping och Norrköping

  Vi välkomnar Katarina Johansson i Linköping och Nina Lassenius och Yana Leonova i Norrköping som nya samarbetsläkare. De som bor i närheten och som vill göra behandling hos oss är välkomna att ta kontakt och får nu enklare att komma för t ex ultraljud. V g se här för kontaktuppgifter.

  info
 • 2016-09-13 20:01

  Behandling med donerade spermier på Carl von Linnékliniken

  Carl von Linnékliniken har nu (september 2016) beviljats tillstånd att göra insemination med donerade spermier och inom kort kommer vi att kunna erbjuda sådan behandling. 2016-04-01 trädde en ny lag i kraft som innebär att även ensamstående kvinnor kan få hjälp till graviditet med donerade spermier.

  info