2012-10-15 08:08

Ny läkare till kliniken!

Vi utökar läkarstaben på kliniken med en kvinnlig läkare. Vi välkomnar Dr Sarah Nordqvist som idag (121015) börjar hos oss.

Sarah, som genom sitt forskningsprojekt även är knuten till Uppsala universitet, har många års erfarenhet inom området och kommer närmast från Fertilitetscentrum i Stockholm.