2008-06-15 11:50

Nu är det sommar

Vi har haft en stark vårtemin med mängder av graviditeter. Vårt sätt att bedöma embryon och värdera ett pars chanser till graviditet fortsätter att väcka uppmärksamhet inom och utom landet. Under våren har vi varit inbjudna att föreläsa om detta i olika länder.

Vi ökar något antalet behandlingar med det s k korta protokollet. Då används ej nässprayen som förbehandling, vilket förstås kan kännas skönt. Det verkar passa fr a de patienter som har känsliga äggstockar med risk för överstimulering, men är inte säkert bättre för de kvinnor som producerar färre ägg.

Vi har noterat att en del patienter gör utredningar med en del "nya" prover, fr a TNF-alfa. En utvärdering av litteraturen visar dock att provet inte tillför något. Tyvärr verkar åtgärder och provtagningar av inget eller mycket begränsat värde öka. Vi tror det beror på att marknadsföring av sådant ökat drastiskt på Internet, och att människor med barnlöshetsproblem gärna vill gripa efter halmstrået. Nyligen berättade en patient att hon förutom akupunktur fått laserbehandling av sina äggstockar under pågående hormonstimulering! Något som helst stöd för att detta skulle vara bra finns ej! Försök alltid fråga om vetenskapliga bevis innan ni betalar för dessa prover eller "behandlingar", och är ni tveksamma så hör med oss.