2010-03-01 12:44

Mer om äggreserven

Vår studie om hur äggreserven kan bedömas med kombinationen av hormonerna FSH och LH är nu publicerad i Human Reproduction, den viktigaste tidsskriften inom IVF i Europa. Vi visar där att den gamla traditionen att bara mäta FSH bör ersättas med mätning av FSH och LH. Nivåerna i kombination kan sedan ge en skattning av äggreserven. Denna mätning tillsammans med kvinnans ålder och en noggrann ultraljudsundersökning av äggstockarna ger en bättre skattning av äggreserven än tidigare. Detta innebär också bättre bedömning av graviditetschansen inför IVF.

Vi fortsätter också att utvärdera AMH (se nedan) som ett sätt att mäta äggreserven. Vi räknar med att ha analyser klara under hösten, då vi bättre kan avgöra värdet av att också mäta AMH.

Tillströmningen av patienter till Linnékliniken ökar ständigt, vilket är glädjande. Trots ökad bemanning vid telefonerna kan det tyvärr innebära köer, fr a på måndagar. Bäst är att ringa oss på övriga vardagar, och helst på eftermiddagarna. Vi är måna om att fortsätta hålla kvalitetskraven mycket höga, och vi ser också fortsatt höga graviditetssiffror.