2013-01-15 09:04

Medialt intresse för vår studie om AMH

Vår stora studie om AMH’s betydelse vid bedömning av äggreserven och IVF-behandling är nu klar och kommer att publiceras i marsnumret (2013) av den ansedda amerikanska tidskriften JCEM (Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism). Studien har titeln ”Antimüllerian Hormone Levels Are Strongly Associated with Live-Birth Rates After Assisted Reproduction”.

Vi har funnit att AMH speglar mängden ägg i äggstockarna men också till dels äggens kvalitet, vilket man inte kunnat visa tidigare. Det finns ett tydligt samband mellan AMH-värdet och chansen till barn, där kvinnor med höga AMH-värden (kring 5 µg/l) har ca 2,5 ggr större chans att få barn jämfört med kvinnor av samma ålder med låga värden (kring 0,5 µg/l). De med bäst behandlingsutfall var kvinnor med s.k. polycystiska äggstockar, PCO, vilka har just höga halter av AMH.
Det fanns ingen nedre gräns under vilken vi inte såg graviditeter alls, men då AMH var omätbart (<0,2 µg/l) blev bara enstaka (3/53) gravida och 2/3 av kvinnorna med så låga AMH-nivåer fick avbryta sina behandlingar och nådde inte ägguthämtning eller embryoåterföring.
Resultaten stämmer väl överens med dem vi publicerade 2011 i Fertility and Sterility, i en studie ang antalet äggblåsor (antralfolliklar) som kan ses vid ultraljudsundersökning (1).

AMH-studien har uppmärksammats i en press-release inför publiceringen och har blivit föremål för medial uppmärksamhet. Klicka gärna på någon av länkarna om du vill läsa mer.

Länk till artikeln på JCEM

Press-release JCEM
Science Daily
NewsBlaze
Bio-Medicine

1. Holte J, Brodin T, Berglund L, Hadziosmanovic N, Olovsson M, Bergh T 2011 Antral follicle counts are strongly associated with live-birth rates after assisted reproduction, with superior treatment outcome in women with polycystic ovaries. Fertil Steril 96:594-599