Linneamottagningen stängs 2019-05-16

Carl von Linnékliniken i Uppsala har sedan våren 2015 en mottagning för allmän gynekologisk öppenvård med vårdvalsavtal med Uppsala läns landsting.

Vi kommer att behöva stänga Linnea gynmottagning och tillhörande allmängynekologisk verksamhet 2019-05-16. Anledningen är motsättningar med Region Uppsala.

Vi tackar alla er som valt oss som gynekologisk vårdgivare och beklagar att vi inte kan fortsätta de vårdkontakter som har påbörjats och behöver fortsättning.

För uppföljning måste vi  hänvisa till andra vårdgivare som har avtal med Region Uppsala.

Den som har remitterats till oss den senaste tiden har fått sin remiss återsänd till inremitterande läkare, med information om att vi inte kommer att kunna ta emot.

Fr o m 190509 är telefonbokningen stängd och vi hänvisar till alternativa vårdgivare. Vi har tyvärr inga mottagningstider kvar att erbjuda kommande vecka.

Carl von Linnékliniken tar, inom privat verksamhet, fortsättningsvis och oförändrat emot par och patienter med frågeställningar inom fertilitetsområdet.

Kontakt


Tidsbokning och rådgivning är stängd fr o m torsdag 190509. Vi har tyvärr inte längre några mottagningstider att erbjuda för allmän gynekologi.

Carl von Linnékliniken tar, inom privat verksamhet, fortsättningsvis och oförändrat emot par och patienter med frågeställningar inom fertilitetsområdet.

Vi hänvisar till andra vårdgivare som har avtal med Region Uppsala.