2007-08-02 11:52

Längden på menscykeln kan förutsäga din chans att lyckas med IVF!

En stor undersökning på Linnékliniken visar att patientens genomsnittliga menscykel har ett samband med hennes chans att lyckas med en IVF-behandling. Studien har gjorts av dr Thomas Brodin på Centrallasarettet i Eskilstuna tillsammans med kollegorna Jan Holte och Torbjörn Bergh på Linnékliniken och statistikerna Lars Berglund och Nermin Hadziosmanovic på Uppsala Clinical Research Center, Uppsala Universitet.

Nära 7000 IVF-behandlingar studerades. Patienterna fick före behandlingen uppge så detaljerat som möjligt hur långa menscykler de haft under det senaste året. De siffrorna ställdes sedan i relation till behandlingsresultatet. Vi fann därvid att chansen att få barn vid en behandling var nära dubbelt så stor i genomsnitt för en kvinna som hade menscykler på 34 dagar eller mer, jämfört med de som hade cykler på ca 25 dagar. Mellan dessa ytterligheter i cykellängd sågs en stegvis förändring i chansen att lyckas med behandlingen för varje två-dagars skillnad i cykellängd.

Åldern påverkar både menscykelns längd och chansen att lyckas med IVF. I genomsnitt har en kvinna kring 40 år två dagar kortare cykel än en kvinna strax under 30 år. Med ökande ålder minskar förstås chansen att lyckas med behandlingen, men de två effekterna, av ålder och cykellängd, är oberoende av varandra.

Hur kan nu detta helt nya fynd förklaras? Det hänger ihop med den s k äggstocksreserven, dvs i princip antalet ägg som finns i äggstockarna. Ju färre ägg som återstår, desto kortare tid tar det till ägglossning, och desto kortare blir hela menscykeln. Och ju färre ägg som finns i äggstockarna, desto mindre chans finns det att ett helt perfekt ägg ska hittas vid behandlingen.

Äggstocksreserven bestäms av ärftlighet och ålder fr a, men också rökning, operationer på äggstockarna eller tidigare inflammationer kan påverka.

På Linnékliniken bedrivs sedan ett tiotal år forskning på detta område. Under rubrikerna Resultat och Vetenskap kan du läsa mer om vilka fynd vi gjort, och vilka andra metoder vi utvärderat för att mäta äggstocksreserven.

Studien om cykellängden har just blivit accepterad för publikation i den ledande amerikanska tidsskriften Fertility & Sterility.