2019-03-29 15:05

Lägre pris på insemination

Priset för insemination är många gånger högt. Vi tycker inte det är fullt rimligt. Vi justerar därför ned vårt pris på insemination med partners spermier. Se under priser.
Välkomna!