2018-01-11 14:44

KUPP - kvalitetsundersökning

Fr o m måndag 15/1 och 3 månader framåt gör vi en enkätundersökning för alla de som kommer för ägguthämtning.
Undersökningen kallas KUPP och genomförs på alla kliniker i hela lands. Den ligger sedan till grund för kvalitetsarbete och jämförelser. Vi är mycket glada om ni hjälper oss med att fylla i enkäterna.