IVF med donerade spermier

En ny lag trädde i kraft 2019-01-01. Lagen ger möjlighet för dem som behöver IVF med donerade spermier (och/eller ägg) att vända sig även till privata kliniker.

Carl von Linnékliniken har tillstånd för donator-IVF och kan hjälpa ensamstående kvinnor, lesbiska par eller för heterosexuella par där mannen saknar spermier. IVF är i regel mycket mer effektivt än insemination.

Vi har korta väntetider och ledande IVF-resultat.

Utredning och behandling

Par eller ensamstående kvinnor som vill göra donator-IVF behöver träffa en gynekolog och en beteendevetare eller psykolog.

Gynekologen gör en utredning om fertilitet och chans till graviditet. Oftast räcker det med ett till två besök hos gynekolog. Läs mer om fertilitetsutredning här.

En s k psykosocial utredning hos beteendevetare eller psykolog behöver också göras. I regel räcker det med ett till två besök.

Under utredningen får man information om lagar och om regelverket för donation. Sammanfattningsvis rekommenderar man att föräldrar informerar sitt barn om dess ursprung  redan från tidig ålder. Erfarenheten har visat att det inte är svårt för små barn att acceptera detta. Om man däremot väntar tills barnet är äldre kan det vara traumatiskt och leda till en kris.  

När utredningen är klar kan man börja behandlingen. Om det är ett par som genomgår donationsbehandling väljer gynekologen en donator som matchar partnern för etnicitet, hårfärg, ögonfärg och längd. För ensamstående kommer gynekologen att välja en lämplig donator.

Har du/ni tidigare utretts inför donatorinsemination behöver utredningen inte göras om, utan en IVF-behandling kan planeras direkt. Vi behöver då gå igenom hur själva IVF-behandlingen går till praktiskt. Det kan du också läsa mer om här.

Om donatorerna

Samtliga donatorer är öppna. Det är inte tillåtet att använda anonyma donatorer i Sverige. Detta betyder att barn som kommer till efter att man använt donerade könsceller vid mogen ålder kan få information om donatorn inklusive dennes namn. Data som eventuellt skulle vara av intresse,  såsom yrke, fritidsintressen, familjeförhållanden, sjukdomar i släkten, mm, sparas i 70 år. Den som donerar spermier kan inte ta reda på vare sig kvinnans namn, hennes partner eller information om barnet som kommer till. Likaså kan inte kvinnan/paret ta reda på vem som donerat.

Linnékliniken använder spermier från European Sperm Bank. Samtliga donatorer har aktivt valt att vara en öppen donator. Donatorn får endast en liten summa för att täcka kostnader som förlorad arbetstid mm. Samtliga tilltänkta donatorer måste genomgå en rigorös utredning som innefattar bedömning av beteendevetare och en genetisk utredning. Donatorn lämnar också blod- och urinprov för att utesluta nedärvda sjukdomar och smittsamma sjukdomar, samt utvärdering av spermaprov för antal spermier som klarar nedfrysning/upptiningsprocess mm.

Donatorn har inga legala rättigheter eller skyldigheter till de barn som kommer till. Den person som i en parrelation inte är den vars ägg används vid IVF-behandlingen måste ge sitt samtycke till behandlingen och tar därigenom på sig föräldraskap till det blivande barnet med alla de rättigheter och skyldigheter som det innebär.

En donator får ge upphov till barn i max sex familjer i Sverige. För att försäkra sig om att det blir så måste man betala en s k familjerättsavgift. När du/ni blir gravid, behöver du/ni också besluta om ni vill reservera spermier från samma donator för eventuella syskon. I så fall behöver du/ni kontakta European Sperm Bank.