2019-01-03 10:05

IVF med donerade spermier! Äggdonation!

En ny lag trädde i kraft 190101 och äntligen får även privata vårdgivare möjlighet att erbjuda behandling med donerade spermier och ägg.
För att få göra sådana behandlingar behöver man tillstånd från IVO. Carl von Linnékliniken har gjort sådan ansökan och besked väntas komma inom kort. Så fort vi får besked kommer det att publiceras här, tillsammans med mer information

Till en början kommer vi att kunna erbjuda IVF med donerade spermier. Vi har kort väntetid. Hör gärna av dig till oss nu om du vill veta mer!