2008-10-01 11:50

Höst ute - men inte på kliniken

Under hösten har kliniken fått en ytterligare ökad tillströmning av patienter. Vi ser det som ett bevis på att man uppskattar vår policy att ge individuell rådgivning och chansbedömning till våra par.  Våra prognosmodeller är unika i världen, baserade på åratals forskning. Ofta hör vi kommentaren att ”på den andra kliniken fick vi bara höra vad kliniken hade för genomsnittsresultat, inte hur våra egna chanser var”. Naturligtvis har ett par där kvinnan är drygt 30 år bättre chanser än genomsnittet. Det bör kunna mätas före behandlingen. På samma sätt bör en kvinna på 40 år få en ärlig prognosbedömning.

Inget enskilt test klarar en sådan bedömning. AMH är ett sådant blodprov. Det mäter chansen att äggstockarna fortfarande har bra ägg kvar. Men studier visar att AMH ensamt är sämre än noggrann mätning av äggstockarna med ultraljud i kombination med analyser av andra hormoner. Nivåer på AMH ska alltså tolkas med stor försiktighet. Det bör ses som ett komplement till andra mätningar, och fortfarande på utprovningsstadiet. Ett lågt AMH ensamt ska alltså inte vara skäl att vägra ett par behandling. Det ska ses som en antydan att chanserna att lyckas troligen är lägre än genomsnittet, men andra tester behövs för att ge en säkrare bedömning. De nya data som kommer fram vid själva IVF-behandlingen är också starkare än ett enskilt AMH-värde.

Vi möter den ökade strömmen av patienter med ökade resurser inom personalstyrkan. Så vi hoppas att telefonköerna inte ska bli för långa. Ett tips är att ringa på eftermiddagen, och helst undvika måndagar. Trots ökad efterfrågan är vår ambition att hålla nere väntetider och hålla uppe kvaliteten i vården. Resultaten från höstens behandlingar talar också för detta – rekordmånga har blivit gravida.