GeneraLife

Carl von Linnékliniken - en del av GeneraLife

Carl von Linnékliniken är sedan hösten 2020 en del av GeneraLife – en europeisk grupp IVF-kliniker. GeneraLife består av ett nätverk av ett sort antal klinikerr i fyra länder (Italien, Spanien, Tjeckien och Sverige). De ingående klinikerna har hög medicinsk nivå och delar samma värderingar: transparens, ärlighet och patientcentrerad verksamhet genom hela behandlingen.

GeneraLife har fler än 350 personer anställda och tillsammans utför vi 15 000 behandlingar varje år (2021). Vi är glada och stolta över att vara en del av detta nätverk av kvalificerade och vetenskapligt orienterade, evidensbaserade men samtidigt innovativa IVF-kliniker. Företrädare för gruppens kliniker publicerar också, återkommande, forskning i de viktigaste vetenskapliga tidskrifterna inom fertilitetsområdet.

Gruppens mål är att ingående kliniker ska erbjuda den bästa behandlingen för varje enskild patient utifrån senaste och bästa tillgängliga vetenskapliga evidens. Kvalitativ infertilitetsbehandling ska också vara lättillgänglig, oavsett var man bor.

Vi vet att ofrivillig barnlöshet innebär en svår prövning. GeneraLife skapar inte falska förväntningar genom att lova mer än vad som är möjligt, men vi använder alla tillgängliga medel för att skapa de förutsättningar som behövs för att nå ditt och vårt gemensamma mål: ditt barn.

För mer information om GeneraLife, besök gärna gruppens webbplats