För samarbetsdoktorer

Här finns informationsblad till paren, hälsodeklarationer och andra dokument.

Vid inremittering av nya par skall "Information till kliniken inför IVF" bifogas ifylld, alternativt journalanteckning eller kopior innehållande motsvarande information. Använd helst mallen – det händer annars lätt att för oss viktig information faller bort.

"Steg för steg" dokumenten är i pdf-format.

Säg till om något fattas så lägger vi in det eller skickar det till er.

Information till kliniken inför IVF

Information till paren, steg för steg, agonist
Information till paren, steg för steg, antagonist

Hälsodeklaration kvinnan
Hälsodeklaration mannen

Stimulationsrapport

Paketavtal: läs här om paket eller ring kliniken om du har frågor om paketeavtal.
Paketavtal <35 2021.pdf
Paketavtal 35-38 2021.pdf
Paketavtal 39-41 2021.pdf