2021-09-22 18:53

Enkätstudie om antal embryon till återföring

Vill du vara med i en europeisk enkät om kunskap och preferenser gällande antal embryo till återföring? Studien görs inom ESHRE och är öppen till 24/11.
Välkommen att delta genom att klicka på denna länk. Enkäten finns på flera olika språk, även svenska.