2015-01-14 09:27

Dr Oddvar Bakos har gått i pension och slutat hos oss

Oddvar Bakos, som var med och startade kliniken, har gått i pension 150101. Kliniken tackar Oddvar för allt gott samarbete under alla år. Vi kommer att sakna vår goda och positiva kollega och vet att vi delar vår saknad med många patienter.