2014-01-01 09:02

De flesta mest nöjda paren har gjort sin behandling hos oss!

En stor undersökning om patientupplevd kvalitet ("Kvalitet ur patientens perspektiv" – KUPP) gjordes under två månader hösten 2013  på 15 av landets 16 IVF-klinker. Både offentliga och privata kliniker var med. Enkäten har givit underlag för öppna jämförelser som redovisas på Q-IVF's hemsida. Resultaten visar att par som genomgår IVF på det stora hela var nöjda med den medicinska vård som ges och det bemötande man får.
Vi är stolta över att vi har den högsta andelen nöjda par vad gäller såväl medicinsk kvalitet som bemötande och delaktighet. På alla frågorna ligger Carl von Linnékliniken väl över genomsnittet i landet.

Vi fortsätter självklart våra ansträngningar att arbeta evidensbaserat och hålla högsta kvalitet på både behandlingar och omhändertagande.